470 grader på sex sekunder

Milwaukees varmluftspistol slutför arbetsuppgiften snabbt
470 grader på sex sekunder

Milwaukee har en effektiv varmluftspistol, lämplig för användning vid krympning av krympslangar eller för dig som folierar. Enheten når driftstemperatur på 470°C på endast sex sekunder.

Medföljer gör också två munstycken, varav ett ger värmeintensitet på en koncentrerad punkt. Verktyget är batteridrivet och nyttjar Milwaukees egna M18-plattform.

Läs mer på www.milwaukee.se.

SKRIVEN AV
DMV