ADAS goes digital

ADAS goes digital

ADAS-system är här för att stanna. Fysiska skyltar för att klara systemunderhållet hör däremot till det förgångna. Det menar Mahle som helt digitaliserat hela kalibreringssystemet. En särskild kamera läser av bilens registreringsskylt och utifrån den datan känner systemet själv av de system som ska kalibreras. Systemet består av både kamera, radar samt lasermätare, för att snabbt och automatiskt läsa av bilens position, för en både snabb och resultatsäker process.

Systemet heter TechPro Digital ADAS 2.0 och enligt Spiken Equipment & Service kommer detta automatiska och digitala system att spara verkstaden mycket tid. Behöver du hjälp så kan du genom diagnosverktyget spela upp tydliga handledningsvideor i 3D. Informationen visas sedan på skärmen, steg för steg.

Läs mer på www.spikenservice.se.

SKRIVEN AV
DMV