Allians mellan Volvokoncernen och Isuzu Motors

Allians mellan Volvokoncernen och Isuzu Motors

En icke-bindande avsiktsförklaring undertecknades idag av Volvokoncernen och Isuzu Motors. Syftet är att bilda en strategisk allians inom transportfordon, för att tillvarataga möjligheter som skapas i och med den pågående omvandlingen av branschen. Initialt är avsikten att etablera ett globalt teknikpartnerskap och en kombinerad verksamhet inom tunga lastbilar för Isuzu Motors och Volvos dotterbolag UD Trucks. Det innefattar bland annat en överlåtelse av UD Trucks globala verksamhet till Isuzu Motors. 

Teknikpartnerskapet drar nytta av parternas kompletterade expertis, både inom befintliga teknikområden men även nya. Samarbetet menas även ge de bästa förutsättningarna för en starkare verksamhet för UD Trucks och Isuzu Motors i Japan och andra internationella marknader. 

– Volvokoncernen och Isuzu Motors har ett väletablerat samarbete inom medeltunga lastbilar i Japan baserat på ömsesidig respekt, delade värderingar och att båda parter gynnas, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef för Volvokoncernen. Vi ser att det finns en stor potential i att utöka vårt samarbete inom teknik, försäljning och service men även inom andra områden i framtiden, till förmån för våra kunder och affärspartners. Våra kolleger inom UD Trucks har gjort ett fantastiskt arbete med att förbättra lönsamheten de senaste åren och alliansen skapar mycket goda förutsättningar för att fortsätta på den framgångsrika vägen.

– Isuzu Motors och Volvokoncernen har en stark tilltro till de affärsmöjligheter och den potential för synergier som finns mellan de båda företagen, tillägger Masanori Katayama, vd och Representative Director för Isuzu Motors Limited. Vi avser att skapa värden genom att dra nytta av varandras styrkor inom olika produkt- och marknadssegment. Vårt samarbete kommer att bidra till förbättrad service och stärkt kundtillfredsställelse samt förbereda oss för den kommande omvandlingen av logistikbranschen.

Det som händer härnäst är att komma överens om i vilken omfattning alliansen blir samt att förhandla bindande avtal, vilket väntas ske under mitten av 2020. 

Mer information finns på www.volvogroup.com/press

SKRIVEN AV
John Sempill
Musiker, trummis, racingnörd, skribent och lite annat.

FLER NYHETER

VISA FLER