Åtdragning för tunga hjulbyten

Chicago Pneumatic har lanserat ny serie
Åtdragning för tunga hjulbyten

Nu behöver du inte dra dig för att dra åt hjulmuttrar på tunga fordon, Chicago Pneumatic är nämligen i farten igen med luftdrivna mutterdragare med mothåll för riktigt tunga jobb. BlueTork CP7600-serien består av fyra modeller där det har lagts ned mycket arbete på att minska vibrationer och förbättra ergonomin.

Här jobbar man också med dubbla motorer: motor nummer ett fixerar muttern och har en rotation på 100 rpm, sedan tar motor två över och snurrar med 8 rpm för den sista åtdragningen. För exakta åtdragningar stänger en ventil av luften när det förinställda momentet uppnåtts. Tre olika växellådor och mothåll finns för de fyra olika modeller. Max åtdragning och utdragning ligger på 900 Nm vikten ligger på 6–9,1 kg beroende på modell och tillbehör.

Läs mer på www.cp.com/nordic

SKRIVEN AV
DMV