Återvunnen AC-gas med KGK

Återvunnen AC-gas med KGK

KGK erbjuder i ett nytt initiativ regenererad R134a-gas till AC-system i fordon – ett mer hållbart sätt än att fylla på med ny gas. När gasen regenereras avlägsnas bland annat fukt, olja, syror och fasta partiklar som exempelvis rost. Efter genomgången regenerering analyseras gasen för att se att den uppfyller kvalitetsstandarden AHRI-700. I det stora perspektivet bidrar detta till hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030. Gasen erbjuds i samma flaska som finns för nyproducerad R134a, det vill säga i 14 kg flaskor och finns även för leveranser enligt Samma dagen-principen från ditt lokala Autoexperten-lager. Läs mer på www.kgk.se

SKRIVEN AV
DMV