Bilförsäljning – ytterligare ett ben att stå på om grunden läggs rätt

Bilförsäljning – ytterligare ett ben att stå på om grunden läggs rätt

JURISTEN Att köpa och sälja bilar vid sidan av kärnverksamheten kan vara ett bra sätt för en fordonsverkstad att öka sin omsättning. Men innan steget ut i bilhandlarvärlden tas finns saker att ta i beaktning. 

För en verkstad som redan har både verkstadsfaciliteter och kunskap kan det förstås vara frestande att utöka sin verksamhet med att köpa och sälja begagnade fordon i mindre skala. 

Detta ställer dock flera krav, och kräver att verkstaden verkligen lagt grunden för en sådan utökning innan sidoverksamheten drar igång.

— Ett sådant beslut innebär en ändring i verksamheten och det måste i sin tur ändras i bolagsordningen, säger Maria Bengtson, chefsjurist på Allt om Juridik.


Maria Bengtson, chefsjurist på
Allt om Juridik.

Krävs beslut på bolagsstämma

En ändring i bolagsordningen kräver som exempel ett formellt beslut på en bolagsstämma.

Om alla med beslutsrätt i bolaget samtycker till förändringen väntar nästa steg i processen: en ändring i bolagets verksamhetsbeskrivning, vilket sker genom en ändringsanmälan till Bolagsverket. Även Skatteverket måste informeras om förändringen, så att företaget följer rätt SNI-kod, bilförsäljning i det här fallet. 

— Att ändra företagets verksamhetsbeskrivning är viktigt för att täcka in att allt är korrekt enligt aktiebolagslagen, och för att säkerställa att företaget följer Skatteverkets regler gällande kodning av verksamhet, fortsätter Maria. Annars riskerar  företaget att förlora sin F-skattsedel.

”En verksamhetsbeskrivning måste förtydligas”

Hon tillägger också att Bolagsverket som regel är petiga på att verksamhetsbeskrivningen är korrekt. Svepande och allmänna beskrivningar, där det inte är uttalat att bilförsäljning ska ingå i kärnverksamheten, lär inte fungera. 

— Det räcker inte med att ha en verksamhetsbeskrivningen som lyder exempelvis ”Bilverkstad, service- och reparationsverksamhet, och därtill jämförande verksamhet”. En sådan verksamhetsbeskrivning måste förtydligas, i synnerhet eftersom den nya tjänsten följer en annan lag. Ju tydligare, desto bättre.

OTYDLIGHET STJÄLPER

Det Maria syftar på när hon säger att den nya tjänsten, alltså bilförsäljning, följer en annan lag, är att bilförsäljning regleras av konsumentköplagen – en lag med helt  andra skyldigheter än det regelverk som verkstaden normalt har att förhålla sig efter.

— Det finns absolut ingenting att vinna på att vara otydlig  med vad man ska hålla på med i sin verksamhet, betonar Maria. Visst är det flera administrativa delar att gå igenom, men det är bra att lägga tid på detta.

Den verksamhet som, mot bättre vetande, kör igång med bilförsäljning utanför den anmälda bolagsbeskrivning tar stora risker.

FLERTALET VIKTIGA PUNKTER

— Det är högst olämpligt, säger Maria. Man kan dra det så långt som att säga att företaget avviker från bolagsordningen, och därmed går ifrån aktiebolagslagen.

Även när sidoverksamheten är igång finns flera andra saker för företaget att ta i beaktning. En av dessa är hur ansvarsfrågan vid försäljningsuppdrag, alltså när bilarna inte ägs av verkstaden själv.

— Det är viktigt att det tydligt framgår vem som står bakom verksamheten och hur man frontar försäljningsverksamheten och bilarna utåt mot kunderna, säger Maria. Som verkstad ska du också vara noga med att ha klart under vilka villkor som försäljningsuppdraget sker, på vems försäkring samt hur ansvarsfrågan för bilen ifråga om garantier ser ut vid en försäljning.

REKOMMENDATIONER FRÅN ARN

Det finns fall i ARN där verkstäder som förmedlat affärer hållits garantiansvariga. Nu är ARN:s rekommendation just bara en rekommendation, men det ska understrykas att ARN gör samma prövning och bedömningsprocess som vid ett civilrättsligt mål. Rekommendationer från ARN ger därför en tydlig vägledning kring ansvarsfrågan.

— Alla begagnade bilar, även de som säljs till ett pris lägre än 30 000 kronor, måste idag ha en tydlig varudeklaration, tillägger Maria. Deklarationen ska bland annat omfatta bilens kondition, samt information om skatter och garantier. 

”Som köpare måste man förstå att en äldre bil som gått många mil kan ha vissa brister”

Enligt konsumentköplagen kan en köpare klaga på en bilaffär upp till tre år efter att den har skett.

— Huvudregeln är att om fel som påvisas inom sex månader från försäljningsdatum kan anses ha funnits där redan vid köpet, så är det försäljaren som måste påvisa att så inte är fallet, förklarar Maria. Efter sex månader så faller ansvaret successivt mer och mer över på köparen.

I praktiken måste det också finnas utrymme för en rimlighetsbedömning.

— Som köpare måste man förstå att en äldre bil som gått många mil kan ha vissa brister, säger Maria.

TRE VIKTIGA PUNKTER

Försäkringsfrågan är också viktig att se över. Är försäkringen till exempel anpassad efter lagerhållning av bilar? Och hur ser företagets ansvarsförsäkring ut?

I slutändan bottnar frågan i tre huvudsakliga grundläggande saker att gå igenom innan bilförsäljningsverksamheten dras igång: Rätt bolagsbeskrivning med detaljerad beskrivning till Bolagsverket, rätt SNI-kod från Skatteverket och rätt försäkringar.

— Gör jobbet grundligt innan ni drar igång, avslutar Maria. Det underlättar allt i senare skede. 

SKRIVEN AV
Fredrik Lund

FLER NYHETER

VISA FLER