Bilnyckelhantering

Hur hanterar ert företag kundens bilnycklar? I det vardagliga flödet är det ofta mycket annat än just bilnycklarna att tänka på. Men om något händer med kundens bil utanför verkstadens arbetsmoment, då är det ytterst viktigt att veta hur bilnycklarna har hanterats, visar DMV:s kontroll mot försäkringsbolagen.
Bilnyckelhantering

Nu behöver inte olyckan var framme för att ställa till med en kostsam katastrof. Det räcker med att tjuvar är i farten för att verkstaden ska vara tvungen att lägga värdefull tid på att förklara för kunden att bilen är skadad eller borta, samt reda ut situationen tillsammans med sitt försäkringsbolag. Det är därför av yttersta vikt för alla fordonsverkstäder att hantera kundens fordon och fordonsnycklar varsamt, även utanför det beställda arbetsmomentet.

Om inget annat avtalats så är det verkstaden som bär ansvaret för kundens bil fram tills att kunden hämtat den från verkstaden. Här kan det vara bra att veta är att din verkstads försäkringar gäller även om kunden inte hämtar sin bil inom avtalad tid, åtminstone hos de försäkringsbolag som DMV har talat med.

En sak är säker: Det finns en rad olika faktorer som försäkringsbolagen tar hänsyn till när de ser på ersättningsfrågan om något händer med kundens bil, och där en nyckelhanteringen en av de viktigaste. Men att hantera nycklar är idag en utmaning som försvåras av den befintliga tekniken, främst de så kallade nyckellösa systemen.

– De reläattacker som vi ser hos privatpersoner idag verkar ännu inte nått bilverkstäderna, säger Stefan Brala, motorexpert hos Trygg-Hansa. Vi följer utvecklingen noga och rekommenderar att nyckelskåpet placeras så långt ifrån ytterväggar och fönster som möjligt för att förhindra en reläattack.

Gemensamt för samtliga försäkringsbolag som DMV haft kontakt med är att de ställer krav på att nyckelskåpet som lägst ska uppfylla stöldskydd 1 enligt Stöldskyddsföreningens SSF 3492-klassning. Att tekniken med nyckellösa system riskerar att skapa problem är en faktor som fler försäkringsbolag än enbart Trygg-Hansa ser över. Ett av dessa försäkringsbolag är Länsförsäkringar. – Idag har vi inga specifika krav för nyckellösa system, utöver ett godkänt nyckelskåp. Det är något som vi kan behöva se över, säger Ville Semi, skadespecialist på Länsförsäkringar.

Vänster: Ett godkänt och rejält säkerhetsskåp, fast förankrat mot golv eller vägg, är det enda rätta. Ett tips: eftersom nyckellösa system hela tiden sänder ut signaler, placera nyckelskåpet så centralt i byggnaden som möjligt. Höger: Så kallade nyckellösa system är ett gissel. Signalstölder är något som hittills främst drabbat privatpersoner, men verkstäder bör ändå vara medvetna om riskerna. Kapar tjuven nyckelsignalen så kan allt från bildelar till hela bilen försvinna.

Under arbetets gång är försäkringsbolagens övergripande råd att nyckelhanteringen ska ske ”med aktsamhet”. Ett väldigt generellt råd kan tyckas, men att hitta en närmare beskrivning av vad som egentligen avses är inte helt lätt.

– Så länge arbetet pågår och någon befinner sig intill så behöver nyckeln förvaras inlåst, menar Trygg-Hansas Stefan Brala. Både Folksam och Länsförsäkringars representanter är inne på samma linje.

– Nyckeln ska inte vara i fordonet eller i omedelbar anslutning till bilen, menar Länsförsäkringars Ville Semi. Men hur länge bär verkstaden ansvaret för kundens bil? Det gemensamma svaret från Trygg-Hansa, Länsförsäkringar och Folksam är ”fram tills att kunden hämtar sin bil”. Verkstadens egen ansvarsförsäkring gäller därtill om något händer med bilen, även om kunden inte hämtat sin bil inom avtalad tid. Men det kan finnas undantag att se upp med.

– Verkstaden är ansvarig för skador om de kan anses försumliga i sitt sätt att förvara fordonet, svarar Ola Collén, underwriter vid Folksam företag. Ansvarsförsäkringen för verkstaden omfattar skadestånd som följer av allmän skadeståndsrätt.

Rekommendationen är att hålla fordonen inlåsta när verkstaden lämnas obemannad, helst inom säkrade lokaler, alternativt inom inhägnat och säkrat område. Utomhusområdet ska också vara upplyst nattetid. Värt att notera är att försäkringsbolaget i sina försäkringsvillkor kan ställa särskilda krav för hur inbrottsskyddet ska se ut.

De flesta försäkringsbolag erbjuder fri rådgivning som en del av sina försäkringar för den verkstad som känner sig osäker på vad som gäller. Om något händer med kundens bil utanför själva arbetsmomentet så hänger ersättningsfrågan på hur aktsam verkstaden har varit med kundens bil.

– Ersättning av verkstadens försäkring kan minskas om det har slarvats med nyckelhanteringen, konstaterar Stefan Brala hos TryggHansa. Både Länsförsäkringar och Folksam ger i princip samma svar: – Undantag från full ersättning finns när anställda orsakar skada avsiktligt eller av grov vårdslöshet. Det finns undantag för specifika situationer, säger Folksams Ola Collén.

– Finns det någon form av uppsåt eller grov vårdslöshet vid en skada så gäller generellt inte ansvarsförsäkringen, svarar Länsförsäkringars produktspecialist Siru Andersson. Se därför till att hantera kundens bilnycklar och bil med aktsamhet. En stöld eller skada på fordonet beroende på att bilnycklarna hanterats omdömeslöst eller rent av vårdslöst av personalen kan få kostsamma konsekvenser

DET HÄR ÄR STÖLDSKYDDSFÖRENINGENS SSF 3492-KLASSNING Beteckningen är en certifiering av säkerhetsskåp som fokuserar på stöldskydd. Klassningen innebär inte att skåpet också är brandskyddat, vilket är viktigt att notera. Om säkerhetsskåpet väger under 150 kg föreligger ett krav på att skåpet förankras i vägg eller golv. r

SKRIVEN AV
DMV

FLER NYHETER

VISA FLER