Bromsvätskebytet går som en dans

Bromsvätskebytet går som en dans

Romess bromsvätskebytare, med artikelnummer 3-313-843, kan användas dels, som namnet antyder, vid byte av bromsvätska men också för att utföra läckagetest eller i samband med liknande arbete som berör broms- eller kopplingssystemet.

Modellnamnet SE30-60 avslöjar att enheten ska användas tillsammans med ett externt fat på 30 till 60 liters volym. Läs mer på www.continova.se.

SKRIVEN AV
DMV