Car-O-Liner och Motorbranschcollege inleder samarbete

Car-O-Liner och Motorbranschcollege inleder samarbete

Car-O-Liner, ledande aktör inom tillverkning, försäljning och utbildning på utrustning för reparationer av krockskadade fordon, inleder ett samarbete med Motorbranschcollege. Detta i syfte att stödja och utveckla certifierade gymnasieskolor med skadeinriktning runt om i landet.

Cirka 750 bilskadereparatörer, bilplåtslagare och plastreparatörer behöver rekryteras under de kommande tre åren. Som en följd är det nya samarbetet mellan Car-O-Liner och certifierade Motorbranschcollege ett naturligt steg för att säkra branschen med kompetent arbetskraft.

Victor Ståhlkrantz, försäljningschef för Car-O-Line Sverige, utvecklar:

– Yrket för en skadereparatör blir bredare, mer komplext och innehållsrikt hela tiden. Det innebär att kompetensen måste öka hos de som anställs. Vi letar efter olika personlighetstyper att rekrytera och för att attrahera fler unga till vår bransch behöver vi arbeta aktivt med och nära gymnasieskolor som utbildar till våra yrken, säger han i ett pressmeddelande.

“ETT KVITTO”

Jonas Hehrne, verksamhetsledare för Motorbranschcollege, ser samarbetet som “ett kvitto” på att branschen främjar certifierade skolor.

– Att en global aktör som Car-O-Liner inleder ett samarbete med Motorbranschcollege ser vi som ett kvitto på att branschen prioriterar certifierade skolor. Genom samarbetet med Motorbranschcollege kommer Car-O-Liner att bidra med sin expertis och erfarenhet för att utbilda och skapa en ny generation av skadereparatörer.


Från vänster: Victor Ståhlkrantz, försäljningschef för Car-O-Liner Sverige, och Jonas Hehrne, verksamhetsledare för Motorbranschcollege.

Rent konkret innebär samarbetet att certifierade skolor med skadeinriktning kommer få tillgång till Car-O-Liners kunskaper inom utrustning och reparationsmetoder samt tillgång till deras utbildningar. Car-O-Liner kommer att engagera sig särskilt i några utvalda skolor.

Car-O-Liner medverkar vid nästa träff för Motorbranschcollege på Bäckadalsgymnasiet i Jönköping 12-13 mars 2024, där skadereparationer kommer behandlas.


SKRIVEN AV
Mattias Bladh