CECRA-möte i Portugal

Svenska Fordonsbranschen på plats vid CECRA-möte i Portugal
CECRA-möte i Portugal

Eftersom det fortfarande finns restriktioner för åtkomst till fordonsdata behöver auktoriserade och oberoende reparatörer samt andra eftermarknadsaktörer i den europeiska fordonsvärdekedjan en sektor-specifik lagstiftning (SSL).

Dataskyddslagen, som börjar gälla från september 2025, är ett “bra första steg framåt men inte tillräckligt för att skapa effektiv konkurrens inom datadrivna fordons- och mobilitetstjänster”, skriver Svenska Fordonsbranschen i ett pressmeddelande och hänvisar till att den inte adresserar den “kvasi-monopolistiska” marknadsstrukturen eller tekniska krav.

Därför uppmanar eftermarknadsaktörer nuvarande och nya EU-beslutsfattare att införa SSL, understödd av specifika tekniska och juridiska krav som är nödvändiga för att garantera rättvis tillgång till fordonet, dess data, funktioner och kommunikation med användare.


Michael Bergvall, servicemarknad/marknadsansvarig på Svenska Fordonsbranschen på plats i Portugal.

För närvarande öppnar Europeiska kommissionen (EK) förordning 2018/858 på nytt, efter Europeiska unionens domstols (EUD) dom i Carglass/ATU mot FCA (nu Stellantis, mål C-296/22), genom ett delegerat direktiv (snabb process eftersom det inte kräver medbeslutande). Eftermarknadsaktörer använder denna möjlighet för att inkludera andra ämnen i förordningen 2018/858. 

Eftermarknaden kräver också att RMI-portalen ska kontrolleras under typgodkännandeprocessen för att säkerställa att RMI-portalen är på plats, annars är reparation inte möjlig (vilket är fallet för många nya kinesiska märken).

SERMI har implementerats i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Sedan april i år även i Österrike, Belgien, Tyskland, Luxemburg, Nederländerna, Portugal och Spanien. Problem som uppstått är förseningar i utfärdandet av certifikat eftersom begärda uppgifter, såsom utdrag ur brottsregistret, saknades.

Samma organ för bedömning av överensstämmelse (CAB) verksamma i olika länder (gränsöverskridande lösning) som i fallet med Luxemburg, Portugal och Österrike, har också lett till stora problem eftersom CAB inte var väl informerade om de nationella lagstiftningarna.

SERMI ÄNDRAS

SERMI-systemet kommer att ändras, eftersom gränsöverskridande lösning kommer att överges. Implementeringen i Frankrike, Polen och Italien har vidare skjutits upp. För närvarande uppfyller inte kinesiska märken SERMI. JW. van der Linden är i kontakt med EK för att begära att de inte får typgodkännande så länge de inte uppfyller kraven. VW-gruppen använder fortfarande sitt eget system men kommer att sluta använda det i juni.

EK:s förslag kommer att säkerställa att fler produkter repareras inom den lagliga garantin och att konsumenter får enklare och billigare alternativ för att reparera produkter som är tekniskt reparerbara när den lagliga garantin har löpt ut. 

CLEPA SKAPADE ARBETSGRUPP

EK meddelade att de mycket snart kommer att börja granska förlängningen av MVBER, giltig till 2028. EK försöker undertrycka vertikala regleringar och endast behålla horisontella regleringar. CLEPA skapade en arbetsgrupp och beslutade att beställa en studie om eftermarknaden vars resultat kommer att presenteras under nästa Automechanika.

CECRA diskuterade möjligheten att ändra batterilagen. Den ska inkludera möjligheten att underhålla, reparera och renovera batterier. ISO-kommittén utarbetar för närvarande standarderna. För närvarande hänvisar standarderna endast till reparation för återanvändning eller renovering av batterier. JW. van der Linden deltar i ISO-standarddiskussionerna. Om andra medlemmar också följer dessa diskussioner ombeds de vänligen informera sekretariatet så snart som möjligt.

DIREKTIV OM HÅLLBARHETSRAPPORTERING

Obligatorisk rapportering om hållbarhet. För närvarande saknas standarder inom bilförsäljning och eftermarknad. Detta ger sektorn möjlighet att sätta EU-sektorsspecifika standarder. AKL och BOVAG arbetar med denna fråga. Ett möte har organiserats mellan CECRA och SME United som är intresserade av att bli informerade.

SKRIVEN AV
DMV