Däckbranschen förbereder sig för skärpta Euro 7-krav: “Kommer påverka”

Däckbranschen förbereder sig för skärpta Euro 7-krav: “Kommer påverka”

Däck är mycket mer än bara svarta och runda. I takt med att bilarna utvecklas så blir också däcken allt mer avancerade. Dessutom har de nu hamnat i EU-kommissionens fokus, då de kommande Euro 7-kraven även omfattar utsläpp från däck och bromsar. Hur ser utmaningen för däcktillverkarna ut? DMV har pratat med Nokian Tyres produktchef Emil Sundholm, som ger oss en inblick i den situation som hela däckbranschen står inför.

Det händer mycket inom däckbranschen just nu. Den just nu främsta frågan är EU:s aviserade skärpta emissionskrav, som för första gången även kommer reglera partikelutsläpp från både däck och bromsar. Tidigare har emissionskraven gällt avgasrening och utsläppsvärden anslutna till detta, men med de kommande Euro 7-reglerna skärps alltså dessa krav till att beröra även andra delar på bilen. Däribland däckens påverkan.

Det här är förstås en fråga som alla däcktillverkare nu noggrant följer. Finska Nokian Tyres är inget undantag.

–  Vi vet att det kommer att påverka oss, men inte exakt hur, svarar Nokian Tyres produktchef Emil Sundholm. Det vi vet är att målet är att få ned utsläppen direkt från däcken, men också att begränsa partiklar som däcken river upp från asfalten.


Emil Sundholm, produktchef Nokian Tyres.

Det stramare Euro 7-kraven kommer, när de införs under år 2025, att initialt gälla däck på alla nya bilar.

– Men efter hand kommer det också att gälla däck på alla bilar som vi har förstått det, säger Emil Sundholm.

Han menar att bilden över hur Euro 7-kraven kommer att slå mot just däcksektorn börjar att klarna, men att det finns frågor kvar att besvara.

– Vi har en uppfattning om hur det kommer att bli och har redan börjat se hur vi ska anpassa oss efter detta. Men vi kan samtidigt inte ta några slutgiltiga beslut innan testmetoden för hur det här ska mätas är fastställd.

TESTMETOD UNDER UTFORMNING

En sådan testmetod är ännu under framtagande, under ledning av den europeiska organisationen för däckbranschen ETRTO. Det är en testmetod som alla däcktillverkare framöver behöver förhålla sig efter. Först när testmetoden är utformad och fastställd kan däckbranschen använda sig av den i sitt arbete att utveckla framtida däck.

Klart är att det stundande Euro7-kravet kan riskera att påverka hela däckets konstruktion och egenskaper. Från gummiblandning, till däckets livslängd, rullmotstånd och övriga egenskaper.

Trots att testmetoden ännu inte är fastställd ser Emil Sundholm en omedelbar utmaning för alla däcktillverkare.

– Som det ser ut nu kommer det enbart ske tester på barmark, säger han. Inga problem för sommardäcken, men för utveckling av vinterdäck tror jag det kan bli svårare. Visserligen är det för tidigt att känna oro innan vi känner till hur testmetoden kommer att vara utformad, men det kan bli problem för vissa tillverkare. Det är ännu en obesvarad fråga anser vi.

“Vi ska komma ihåg att vi har en tight bytessäsong. Framförallt mot vinterdäcksäsongen.”

– Emil Sundholm, produktchef på Nokian Tyres.

Han är försiktig i både antaganden och kritik. Faktum kvarstår: Hur saker och ting kommer att slå kommer stå klart först då testmetoden är fastställd. Först då vet däcktillverkarna vad de kommer att vara tvungna att förhålla sig till. Emil Sundholm utesluter dock inte att de hårdare reglerna kan få konsekvenser.

– Visst finns det en risk att däckbranschen tvingas ändra sina gummiblandningar som kan innebära att det påverkar däckets egenskaper negativt i förhållande mot idag. Nu tror jag inte att vi kommer att hamna där, då dagens moderna däck från premiumtillverkare är så pass bra redan idag. Vi har kommit så pass långt och har redan hunnit införa miljövänligt material i gummiblandningen. Det jag däremot tror är att hårdare krav kommer att leda till en hårdare konkurrens mellan ledande däcktillverkare.

Olika däck kommer också att ha olika utmaningar att möta det hårdare emissionskravet. Inte bara för vinterdäck, utan även högprestandadäck samt däck med högre lastindex. Dessutom ser Emil Sundholm en risk att de stundande EU-direktiven i viss mån kan slå orättvist.

– Det finns absolut en risk att EU-direktiven kan riskera att slå orättvist mot oss i Norden och de däckbehov samt däckegenskaper som vi behöver här, menar han.

ALLT TYNGRE VAGNPARK

Samtidigt håller Sveriges fordonspark på att förändras. Efter regeringens plötsliga stopp av bonusutbetalningar kopplat mot inköp av elbilar har elbilsmarknaden visserligen svalnat. Men moderna bilar, och elbilar då i synnerhet, ger en vagnpark som blir allt tyngre i förhållande mot tidigare. Det ställer förstås också krav på däcken som bilarna rullar på.

– Visst kräver det ett högre lastindex, däck som tål ett högre lufttryck, säger Emil Sundholm. Men moderna bilar, oavsett drivmedelsform, har ofta väldigt avancerade säkerhetssystem, vilket gör att det inte primärt är fordonens tyngd som gör att däcken slits hårdare.

– Istället är det förarnas körstil som kan påverka detta, då bilarna får en allt bättre acceleration och vridmomentsförmåga. Den som kör ekonomiskt med en modern tyngre bil kan rent av ha mindre däckslitage än däckslitaget på en äldre och lättare bil. Det är till stor del körstil som avgör slitaget, inte primärt bilens tyngd.


Trenden är tydlig: Hjulen på moderna bilar blir allt större. Bilarna blir också allt tyngre, inte minst när det gäller elbilar. Däremot är det inte primärt tyngden som riskerar att nöta extra mycket på däcken, utan förarens körstil.

Däremot ser han en annan tydlig trend som är kopplad mot just elbilar:

– Vi ser allt större fälgar, menar Emil Sundholm. Fler och fler biltillverkare går mot dimensioner där man har lågprofil och samtidigt ett högre lastindex. De två sakerna hör ihop. Med elbilar kommer också en rad nya dimensioner.

Den uppkopplade tekniken har sedan ett tag tillbaka gjort sitt intåg även i däckbranschen. Idag är RFID (Radio Frequency Identification) ett lika välkänt begrepp som TPMS. Tack vare RFID-tekniken kan tekniker läsa av information från däck med sådan teknik. Information rörande både mönsterdjup, aktuellt lufttryck och en hel del annan relevant däckinformation.

– Jag tror att detta kommer bli standard i framtiden. Tekniken gör att föraren blir mer uppmärksam på däckens skick, men också att det bidrar till att hjälpa ägaren att få ut så lång livslängd som möjligt från däcken.

RFID – KOMMANDE STANDARD?

RFID-tekniken är ännu i sin börjans linda, men den utvecklas successivt. På sikt väntas även både leverantörsled och verkstadsled kunna dra nytta av tekniken.

– Jag tror definitivt att verkstäder kommer kunna utnyttja det tekniken har att erbjuda. Främst däckhotell som genom informationen kan få till ett bättre system, där de får bra överblick på slitage och andra frågor som idag kräver en helt manuell hantering, säger Emil Sundholm och fortsätter:

– Jag har svårt att se någon vinning i att industrin skulle gömma viss sådan information bakom någon betalvägg, även om det inte går att utesluta. Men RFID-tekniken tror jag definitivt kommer bli standard i däck i framtiden.

När vi ändå kikar in i spåkulan, hur ser du på luftfria däck?

– Det är en fråga som vi bevakar hela tiden. Vi har själva inget sådant däck framtaget, men det kan absolut vara en del av framtiden. Den primära målgruppen för en sådan teknik bör i så fall vara den kommersiella sektorn.

Verkstädernas däckkunskaper upplever han som bra och att verkstäderna i hög utsträckning är duktiga på att informera sina kunder om däck. Det finns dock en risk att informationen ibland kan bli bristfällig på grund av tidsbrist.

– De flesta verkstäder har alltid folk som är kunniga, men vi ska komma ihåg att vi har en tight bytessäsong. Framförallt mot vinterdäcksäsongen, då allt ska ske inom loppet av två veckors tid. Då hinner verkstäderna inte med att sälja in däcken på rätt sätt och informationen riskerar att gå förlorad. Vi märker helt klart att det blir allt svårare för våra verkstäder att hinna med hjulskiftet, framförallt mellan bytet från sommardäck till vinterdäck.


Ett högt arbetstempo under en väldigt begränsad bytessäsong kan leda till misstag och risken är överhängande att verkstaden inte hinner informera sina kunder om däck i den utsträckning som verkstaden egentligen vill. Något alla förlorar på.

Därtill är Sverige ett mycket avlångt land, där vintersäsongen infinner sig vid olika perioder och där vintervägunderlaget skiljer sig mellan landets södra och norra delar.

– Det här är frågor som jag tycker att våra myndigheter borde titta närmare på, anser Emil Sundholm. Dessutom tycker jag absolut att det borde finnas certifieringskrav för den som ska arbeta med montering av däck och hjul. Det är ändå trycksatta produkter vi jobbar med och blir då en säkerhetsfråga.

Certifieringsfrågan är något som lyfts även från flera andra olika håll. Både från däckindustrin själva, men också inom branschorganisationer som Däckspecialisternas Riksförbund.

– Det sker trots allt olyckor i samband med hjul- och däckarbete i verkstäder titt som tätt, med varierande utgång.

“Målet är att vi ska få tillbaka vår produktionskapacitet”

– Emil Sundholm om Nokian Tyres kommande fabrik i rumänska Oradea, som förväntas vara i drift under andra halvåret 2024.

Slutligen: Elefanten i rummet. Att nämna däckbranschens utmaningar utan att nämna problematiken som Rysslands krigsföring mot Ukraina lett till vore fel. Klart är att kriget, följt av västvärldens stöd för Ukraina genom en gemensam blockad mot Ryssland, medför en del problem i producentled.

– Vi har drabbats väldigt hårt, medger Emil Sundholm. Vi hade en fabrik i ryska Vsevolozhsk, men flyttade så snart det var möjligt efter krigsutbrottet över produktionen till Finland samt vår andra fabrik i USA.

Nokian Tyres är också i full färd med att bygga en tredje fabrik i rumänska Oradea. Den fabriken förväntas vara i drift under andra halvåret år 2024.

– Med den fabriken är målet att vi ska få tillbaka vår produktionskapacitet, framförallt mot den europeiska marknaden. Stängningar i Ryssland slår extra hårt mot just vinterdäckstillverkningen, framförallt när det gäller dubbdäck. Det är något som gäller för många av de stora tillverkarna, då flera tillverkare hade sin produktion där, eftersom Ryssland historiskt har en väldigt stor marknad för dubbdäck.

INGEN BRIST PÅ RÅVAROR

Tillverkning är en sak. Råvaror en annan. När det gäller just råvaror så har däckbranschen historiskt varit mycket beroende av Ryssland. Det är ett problem som Emil Sundholm menar att däckbranschen är på god väg att eliminera.

– Det är sant att det kommer en del råvaror från Ryssland, men de går att kompensera genom att hämta från annat håll. Baksidan kan vara att kostnaderna stiger, då transporterna av råvarorna också blir längre. Men vi ser ingen brist på råvaror och heller ingen brist på vinterdäck.

Minnesgoda kommer säkert annars ihåg varningsklockan som ljöd över branschen strax efter Rysslands oförsvarliga invasion av Ukraina inleddes, den 24 februari, 2022. Vinterdäckstilldelningen var i fara. Ett larm som i efterhand visat sig vara obefogad.

– De flesta tillverkare har varit snabba att flytta sin produktion. Vi ser också att många däckverkstäder var förutseende och snabbt fyllde upp sina lager av vinterdäck, eftersom alla inledningsvis förväntade sig en brist, säger Emil Sundholm. I år ser vi än så länge inga tecken för någon brist på vinterdäck. Vårt fokus ligger helt på de nya regler som Euro7-kraven kommer att ställa samt kommande dubbdäcksregler.

SKRIVEN AV
Fredrik Lund