De ska hjälpa verkstaden att slippa plugga oljeavskiljaren

De ska hjälpa verkstaden att slippa plugga oljeavskiljaren

Svenska Ikaros Cleantech, som säljer oljor och reningsutrustning, ska hjälpa MRF:s medlemmar med dåligt fungerande oljeavskiljare.

Många bil- och däckverkstäder i Sverige har fått en eller upprepade anmärkningar för att deras oljeavskiljare inte klarar reningskraven. Nu vill MRF hjälpa sina medlemmar att bli bättre på uppfylla alla de olika kommunala krav som finns när det gäller miljöarbetet på verkstäder. Därför har MRF inlett ett samarbete med Malmöbaserade företaget Ikaros Cleantech, som säljer produkter och utrustning för bland annat oljerening till verkstäder.

– Oljeavskiljare är ett krav i samtliga kommuner, men vilken typ som krävs är inte alltid lika lätt att förstå. På flera orter har kommunen gjort nedslag på verkstäders golvbrunnar och med kort varsel tvingat till förändring. Görs inget då kan det snabbt resultera i att kommunen kommer ut och ”pluggar” din oljeavskiljare. Då gäller det att få snabb och professionell hjälp och det är bland annat här Ikaros kan kliva in med expertis, förklarar Joachim Due-Boje, servicemarknadschef på Motorbranschens Riksförbund (MRF).

Ikaros Cleantech har bland annat ett koncept eller miljöledningssystem som kallas ”Systematiskt spillskyddsarbete” där man hjälper företag att minska risken för spill av kemikalier och oljor.

Ikarosolje

BILDEN: Oljeavskiljare från Ikaros Cleantech.

SKRIVEN AV
Pierre Kjellin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.