“Eftermarknadsdelar motsvarar originaldelar”, faran ligger på annat håll

Det finns gott om bevis för att eftermarknadsdelar kvalitetsmässigt är att jämställa med originaldelar. Det menar man hos Sveriges Bildelsgrossisters Förening. Istället pekar branschorganisationen åt ett helt annat håll när det gäller faran med reservdelar som inte håller måttet.
“Eftermarknadsdelar motsvarar originaldelar”, faran ligger på annat håll

Hos Sveriges Bildelsgrossisters Förening (SBF) fokuserar diskussionen inte så mycket om att ställa originaldelar mot eftermarknadsdelar. Istället drar föreningens ordförande Johnny Bräster en tydlig gräns mellan eftermarknadsdelar och piratdelar.

– I de flesta fall är eftermarknadsdelar och originaldelar fullt jämförbara, säger han. De kan till och med ha samma tillverkare. För branschorganisationen är det stora problemet användningen av piratdelar. SBF:s uppfattning är att det inte råder någon skillnad mellan originaldelar och eftermarknadsdelar. Johnny Bräster ger ett exempel:

– Bosch är underleverantör till flera av världens största biltillverkare, men de säljer också samma komponenter till exempelvis KG Knutsson, Mekonomen, Bosch Sverige och flera andra eftermarknadsaktörer. Sådana upplägg är väldigt vanliga. Att underleverantörer av slitdelar till bilindustrin fortsätter att tillverka samma delar när biltillverkaren lagt ned modellen är inte ovanligt.

– Så länge som det finns en efterfrågan så fortsätter de att tillverka samma slitagedelar, menar Johnny. Den branschanslutna delen av verkstadsbranschen har högt ställda krav både på arbete och reservdelar.

– Vi har SFVF som vänder sig mot alla landets oberoende verkstäder och så har vi MRF vars medlemmar utgörs av både oberoende verkstäder och märkesverkstäder, säger Johnny. Gemensamt för alla dessa verkstadsmedlemmar är att de följer EU-kommissionens förordning som sätter kvalitet och konsumentens intresse i fokus. De två förbunden driver även tillsammans Godkänd Bilverkstad, ett initiativ som Johnny menar ytterligare förstärker tryggheten och talar för att eftermarknadsdelar är att jämställa med originaldelar.

– Godkänd Bilverkstad står för två saker: Allt arbete ska ske fackmannamässigt. Alla delar ska också vara jämförbara med bilens originaldelar. Detta är alla verkstäder anslutna till Godkänd Bilverkstad förpliktigade att följa. Johnny återkommer istället till piratdelar. Han menar att det är här som den verkliga faran finns att hitta.

– Piratdelar har alltid funnits och problemet med dem finns definitivt kvar även idag, säger han. Finns det en efterfrågan så finns det alltid tillverkare som väljer att kopiera delar med sämre tillverkningsvillkor än originaltillverkarna. Piratdelar kan vara en direkt fara för konsumenten. Vilka verkstäder som erbjuder piratdelar i sin verksamhet är förstås svårt att säga med säkerhet, men ett orimligt lågt pris för en viss tjänst kan vara en tydlig indikation.

– Alla oberoende verkstäder som inte anslutit sig till en branschorganisation är självklart inte oseriösa, understryker Johnny. Men om verkstaden även erbjuder erbjuder ett orimligt lågt pris för tjänsten, hur är då verkstadens ansvarskänsla för de anställda, samhället och de delar som de använder vid service eller reparation?

SKRIVEN AV
DMV

FLER REPORTAGE

VISA FLER