Ett lyft för verkstaden

Ett lyft för verkstaden

Tänk på din arma kropp. Du har bara en och den ska hålla livet ut.

Sett i det ljuset har en saxlyft odds att bli teknikerns bästa vän. En enkelsaxlyft, som denna Pro 30 S med en meters lyfthöjd, lämpar sig kanske bäst för hjulbyten eller recondarbeten.

Lyften klarar 3 ton och bygger i sitt nedersta läge 10,5 cm upp ovan golvnivå. Den fasta rampen mäter 145 cm på längden och omges av två ledade uppkörningsramper. Kräver 380 volt.

Läs mer på www.beprodukter.se.

SKRIVEN AV
DMV