Ett pip till

Läckagedetektering med Denios
Ett pip till

Har du drällt nu igen? Typiskt dig! Nu kan man upptäcka läckor snabbare med SpillGuard från DENIOS, en produkt som likt ett brandlarm varnar vid eventuell fara. SpillGuard har ungefär samma omkrets som en polarkaka och placeras ut där risk för läckage kan finnas, exempelvis i ett uppsamlingskärl eller ett kemikalieskåp. Så fort sensorsystemet kommer i kontakt med läckande vätska börjar SpillGuard att pipa, och du kan då agera.

Smidigt och smart! Som DENIOS själva skriver: Placera, start, klart! Drivs med batteri.

Läs mer på www.denios.se, där du även kan se en lista över kompatibla vätskor och kemikalier.

SKRIVEN AV
DMV