Får tyst på gnället

Får tyst på gnället

Berner har en särskild bromsservicepasta, särskilt anpassad för elbilar. Medlet ger ett långtidsverkande korrosionsskydd och vattenbeständighet.

Dessutom är det fritt från tungmetaller. Varje flaska rymmer 200 ml. 

Läs mer på www.berner.se.

SKRIVEN AV
DMV