Farliga fordonslyftar i omlopp

Farliga fordonslyftar i omlopp

Fordonsverkstadsutrustarna (FVU) meddelar att det finns fordonslyftar i Finland som har rapporterats farliga. I en rapport, som gjorts av Europeiska kommissionen, framgår det att fordonslyften Trainsway SF-B4000 har brister i låsanordningen och skulle kunna leda till att lyftarmarna rasar. Varken lyftmekaniken eller hydraulikslangarna är skyddade. Det framgår även i rapporten att tryckventilen inte fungerar som den bör.

I och med att fordonslyftar av den här sorten florerar i Finland menar FVU att det lika gärna skulle kunna vara Sverige. De uppmanar nu verkstäder att kontrollera att det finns CEmärkning, samt att lyften är testad av en kontrollmyndighet. Alla certifikat ska innehålla namn på kontrollorganet och certifieringsnummer.

Den finska tidningen Landsbygdens Folk, Finlands främsta landsbygdstidning, publicerade i början på sommaren ett test som utfördes av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), där man satte fordonslyftar på prov. Fyra hade så pass allvarliga brister att Tukes uppmanar verkstäder att inte använda dessa och returnera dem. Fordonslyftarna det rör sig om är dels ovannämnda Trainsway SF-B4000, samt Launch Tech TLT235SB, Jema JA2800S och Biltema 15–8406. Biltema gick även själva ut i slutet på juni i år och återkallade 15–8406, som har sålts mellan 2014–2019.

Om ni är osäkra på vad ni behöver tänka på vid köp av lyft har FVU sammanställt detta i en broschyr som finns att ladda hem via deras hemsida. Den hittar ni under nyhetsfliken på www.fvu.se

SKRIVEN AV
DMV

FLER NYHETER

VISA FLER