Flera vinster när en blir två med Volvos nya VPS-koncept

Flera vinster när en blir två med Volvos nya VPS-koncept

Nu implementerar Volvo sitt nya VPS-koncept, som framledes kommer att gälla för alla Volvos auktoriserade verkstäder. Ett system som har startat upp lite varstans hos tillverkarens egna verkstäder. En av de som var tidigt ute att testa VPS-konceptet är Volvo-anläggningen Ahlberg Bil i Olofström. Där har anläggningens tekniker arbetat enligt den nya modellen sedan föregående årsskifte och bilden är idag tydlig: Ingen vill gå tillbaka till hur man jobbade tidigare.

Ny anläggning och ett helt nytt servicesystem. När Volvoåterförsäljaren Ahlberg Bil, med fyra anläggningar i Blekinge samt en i Kronobergs län, under maj månad invigde sin helt nyrenoverade anläggning i Olofström så handlade det egentligen om mer än bara en ny anläggning.

Olofströms-anläggningen tar dessutom klivet direkt in i Volvos moderna VPS-koncept, en ny arbetsmodell som kommer att bli standard på alla auktoriserade Volvo verkstäder.

Ni känner säkert redan till Volvos koncept med personlig servicetekniker (PST). En tekniker som har full koll på varje kundbil som denne hanterar, där teknikern sköter kundkontakten från bokning, till arbetsgenomförande, till utlämning av bil.

– Med det nya konceptet ökar tillgängligheten för kunden, menar Ola Sandqvist, servicemarknadschef vid Ahlberg Bil. En tekniker som sköter allt gör att det ibland blir lite besvärligt att hinna med alla bollar runtomkring och det är väl det som har haltat med PST-konceptet.


Ola Sandqvist, servicemarknadschef vid Ahlberg Bil.

Det nya konceptet, det som anläggningen i Olofström nu tillämpar, kallas istället VPS, som står för Volvo Personlig Service. Den skiljer sig egentligen enbart från det äldre PST- konceptet på en punkt: En extra resurs vid varje kundbil, alltså två tekniker per bil.


En tekniker blir två. Det är nya verkligheten när Volvos auktoriserade verkstäder inför sitt nya VPS-system. Ett system som Volvo-anläggningen Ahlberg Bil i Olofström redan sett stora vinster i.

Ironiskt nog fanns konceptet med personlig servicetekniker inte vid anläggningen i Olofström innan anläggningen i år gjordes om. Istället var kundmottagare och servicetekniker två helt olika arbetsroller, som det brukar se ut hos många verkstäder.

– Vi var den absolut sista Volvo-anläggningen i landet som arbetat med traditionell kundmottagning, berättar Ola Sandqvist, servicemarknadschef vid Ahlberg Bil Olofström. Den resa som vi nu gjort här i Olofström innebar att vi tog två steg på en gång och gick direkt på det nya VPS-konceptet.

FINSLIPAT METODERNA

Anläggningen nyinvigdes i maj i år, men verkstaden har trimmat in sig på det nya arbetssättet redan ett par månader tidigare.

– Vi började arbeta enligt det nya konceptet redan i december i fjol, berättar Pierre Gurmark, servicechef vid Ahlberg Bil i Olofström. Inledningsvis började vi själva och därefter har Volvo Cars en resurs som åker runt till anläggningar för att implementera konceptet ordentligt, ett arbete som ännu inte är slutfört. Det finns några till anläggningar som provat på konceptet, men vi är tidiga och den första bland Ahlberg Bils anläggningar att införa VPS-konceptet. 


Pierre Gurmark, servicechef på Ahlberg Bil.

För Volvo Cars ses VPS-konceptet med två tekniker per bil som en naturlig fortsättning av det äldre PST- konceptet. Och anläggningen i Olofström har redan, under de få månader som det nya konceptet satts på prov, hunnit se vinster.

– Med två servicetekniker per bil har vi lyckats halvera bokningstiderna för våra kunder, menar Pierre Gurmark. Ledtiderna i verkstaden har kortats och våra tekniker upplever arbetet som mindre stressigt. 

Anläggningen i Olofström har tre VPS-team. Utöver teamen finns också akutresurser i form av ytterligare två personer.

“FINNS EN FLEXIBILITET”

– Vi har en extra tekniker utan bokningar som kan bistå med hjälp om teamen kör fast med en särskild uppgift eller behöver hjälp på annat sätt, förklarar Pierre Gurmark. Utöver det finns ytterligare en resurs som vi kallar Akuttekniker. Akutteknikern tar hand om enklare obokade akutjobb eller tar emot försäkringsärenden när de anländer på bärgare och så vidare. 

– Det finns alltså ännu en flexibilitet mellan slottiderna, fortsätter Ola Sandqvist. Sedan är det så att resurserna kan se lite olika ut mellan orterna för våra anläggningar beroende på att trycket på kundbilar är olika mellan olika städers storlek. Det vi ser är att vi nu får kortare ställtider, kortare ledtider, mindre risk för misstag eller fel och lättare för kunden att nå sin tekniker.

– Om en tekniker byter kamrem så kan den andra samtidigt hantera arbetsordrar, beställa delar, gå en webbutbildning eller göra något annat som skapar värde för verksamhet och kunderna, förklarar Pierre Gurmark. Dessutom har teknikerna, sinsemellan, alltid ett bollplank nära tillhands utan att behöva stjäla fokus från någon annan tekniker som står mitt uppe i ett helt annat jobb.

“Jag är övertygad om att varken vi eller Volvo låter oss nöja oss med detta”

– Ola Sandqvist tror VPS-konceptet kommer finslipas ytterligare

Ola Sandqvist understryker de djupa värden som VPS- konceptet har inneburit för anläggningen:

– Vi befinner oss ännu i en uppstartsfas, som ännu inte är helt up and running ur en rent ekonomisk aspekt, medger han. Men det finns flera andra viktigare vinster för företaget, som mindre stresspåverkan för våra tekniker och därmed personal som mår bättre och kunder som blir än mer nöjda. Det har vi redan märkt av.

Ahlberg Bil kommer nu successivt att implementera VPS-konceptet på sina övriga fyra anläggningar. 

– Härnäst blir det vår anläggning i Karlskrona, men arbetssättet kommer senare även att tillämpas på våra andra anläggningar i Karlshamn, Sölvesborg och Ljungby, säger Ola Sandqvist. Detta är också ett skallkrav från Volvo. Så här ska alla Volvos anläggningar över hela landet arbeta framledes.

TROR PÅ VIDAREUTVECKLING

Han ser det också som sannolikt att konceptet kommer att fintrimmas ytterligare.

– Jag är övertygad om att varken vi eller Volvo låter oss nöja oss med detta, säger han. Det här konceptet kommer med all säkerhet att vidareutvecklas både inom vår egen organisation och från Volvo Cars centralt. Men först måste vi till fullo implementera systemet och där har vi ännu arbete att göra, även här i Olofström.

En sak är säker: Konceptet tillhör framtiden, och det handlar om mer än bara order uppifrån.

– Jag frågade senast i veckan våra tekniker hur de uppfattar konceptet, säger Pierre Gurmark. Det var ingen som ville gå tillbaka till det föregående. Volvo Personlig Service-konceptet är så mycket bättre.

SKRIVEN AV
Fredrik Lund