Fordonsjuristen: Batteriåtervinning håller på bli en miljardindustri

Mängden kasserade batterier kommer att öka kraftigt om några år, skriver Fordonsjuristen
Fordonsjuristen: Batteriåtervinning håller på bli en miljardindustri

Batteriåtervinning håller på att “bli en miljardindustri”. Det menar oberoende föreningen Fordonsjuristen, som spår att mängden kasserade batterier kommer att öka kraftigt först om några år då elbilsbatteriernas livslängd överskridit de första förutsägelserna.

Fordonsjuristen skriver i ett pressmeddelande att “det mest hållbara vi kan göra är är självklart att reparera och låta batterier leva så länge som möjligt”.

Men man tror också att batteriåtervinning “håller på att bli en miljardindustri” där många vill vara med och “slåss om kakan”.

Inom några år ska återvinningsgraden höjas till över 90 procent för metallerna kobolt, koppar, nickel och bly. För litium måste återvinningsgraden höjas till 70 procent. Ett aktuellt krav som diskuteras är också att minst 50 procent av batteriets vikt ska återvinnas, vilket öppnar vägen för att återvinning av batterier kan bli just en miljardindustri.

– Batteridirektivet ställer nya, tydliga och absolut nödvändiga krav på tillverkarna. De ska göra information om produkten tillgänglig så att batterierna kan analyseras, repareras, diagnostiseras och återvinnas. Batteritillverkarna måste börja designa batterierna så att det blir möjligt att reparera dem. Det är väldigt bra, för det gör att fler kommer att satsa på reparationer av batterier, säger Bo Ericsson i ett pressmeddelande.


Litiumbatteri. Foto: Bo Ericsson.

Batterier bör repareras, även de som är utanför garantin. Skicket på varje enskilt batteri måste bedömas var för sig, där man måste ta ställning till vad man exempelvis ska göra med 9–18 år gamla batterier som kanske bara har kvar 60–70% kapacitet.

Ska de säljas som reservdelar i delar eller hela, alternativt efter kontroll att batteriet är säkert, sälja det som en del i ett energilagringssystem? Fordonsjuristen skriver att det “i första hand är tillverkarna själva som sett att vi inte alltid ska byta ut batteripaketen om endast en batterimodul är skadad”.

DIGITALT PRODUKTPASS INFÖRS 2027

Ett digitalt produktpass kommer införas och gälla för alla elbilar och industribatterier över 2 kilowattimmar från 2027. En kod på batteriet ger tillgång till information som kan uppdateras under hela batteriets livstid.

Den digitala koden ska utbyta information om batteriets egenskaper, skick, koldioxidavtryck, sammansättning och råvaror, hälso- och miljöfarliga kemikalier, reparationsmöjligheter, sorteringsmöjligheter, återstående livslängd och avfallshantering.

Syftet med förordningen är att säkerställa att batterierna håller så länge som möjligt i sitt ursprungliga skick. Så småningom måste de återvinnas och återföras till ett cirkulärt system.

SKRIVEN AV
DMV