Fordonsjuristen: Förbättra säkerheten och hållbarheten under den kommande mandatperioden

Fordonsjuristen uppmanar de nya ledamöterna i Europaparlamentet och Europeiska kommissionen att förbättra säkerheten och hållbarheten under kommande mandatperioden
Fordonsjuristen: Förbättra säkerheten och hållbarheten under den kommande mandatperioden

Fordonsjuristen uppmanar nu de nya ledamöterna i Europaparlamentet och Europeiska kommissionen att “konkret förbättra säkerheten och hållbarheten under den kommande mandatperioden”. Det skriver den oberoende föreningen i ett pressmeddelande.

– För att kunna reparera ett fordon är det en förutsättning att ha fri tillgång till all information som är rör testning, underhåll och diagnostisering, säger Bo Ericsson på Fordonsjuristen.

– Detta gäller fria verkstäder, specialverkstäder och naturligtvis alla som förser oss med verktygen, delarna, kompetensen och den information som behövs.

Fordonsjuristen tar upp att det sysselsätts fler än 3 miljoner människor av verkstadsbranschen, vilket är tre gånger så många jobb som bland biltillverkarna. Verkstadsbranschen representeras av mer än 500 000 verkstäder, där merparten är små och medelstora företag.

Med en åldrande bilpark på cirka 280 miljoner fordon inom Europa gäller det att bevara trafiksäkerheten under fordonets livstid, och även serva och underhålla fordonen för att mildra miljöriskerna.


Med en åldrande bilpark på cirka 280 miljoner fordon inom Europa gäller det att bevara trafiksäkerheten under fordonets livstid, och även serva och underhålla fordonen för att mildra miljöriskerna, skriver Fordonsjuristen.

Fordonsjuristen skriver att “detta kan uppnås endast om kostnaderna för reparation och underhåll av fordon förblir överkomliga, oavsett om du är privatperson eller ägare till företagsfordon”.

– Den oberoende eftermarknaden med flera varumärken erbjuder ett alternativ till fordonstillverkarna. Genom att göra detta säkerställer vi att konsumenter kan få tillgång till konkurrenskraftiga och innovativa tjänster och lösningar. Dessutom tigger inte den oberoende eftermarknaden om offentliga bidrag och skyddslagstiftning för konsumenter. Vi behåller på så sätt även jobben inom Europa, säger Bo Ericsson.

Fordonsjuristen menar att fordonseftermarknaden är en “enorm marknad” som omsätter mer än 220 miljarder euro enbart vad gäller reservdelar. Det mesta betalas av konsumenterna, antingen direkt eller indirekt (till exempel genom försäkringar eller leasingavtal).

“RÄTTVIS KONKURRENS”

I det ljuset ser Fordonsjuristen det “som helt avgörande att en rättvis konkurrens för alla tjänster upprätthålls” och pekar på riskerna att fordonstillverkarna vill förhindra den oberoende eftermarknaden från att fullt ut kunna konkurrera genom att “påtvinga kommersiell praxis eller tekniska medel som håller konsumenterna fångna i den auktoriserade världen”.

– Det gäller att ha fler europeiska lagstiftningar som medför att alla kan konkurrera på lika villkor, och det är ett mycket viktigt uppdrag för våra politiker, säger Ulf Stefansson på Fordonsjuristen.

SKRIVEN AV
DMV