Fordonsjuristen ska företräda sina medlemmar i rättsliga frågor

Fordonsjuristen ska företräda sina medlemmar i rättsliga frågor

Efter att ha lämnat SFVF laddar branschföreningens tidigare vd Bo Ericsson om genom att starta en helt ny branschorganisation.

Den heter Fordonsjuristen och ska fungera som spjutspetsen inom branschjuridiska frågor för sina medlemmar, där organisationen företräder medlemmarna i juridiska frågor av olika slag. Exempelvis om fordonsverkstaden har hamnat i tvist med någon av sina kunder eller leverantörer.

Det senare menar Bo Ericsson är allt vanligare i takt med att importen av reservdelar ökar, samtidigt som juridisk hjälp i regel är mycket kostsamt. Här vill Fordonsjuristen göra skillnad. Föreningen ska också driva allmänt hållna frågor knutna mot reklamation och tvister för sina medlemmars räkning, för att nå skäliga riktlinjer för företagen att verka på svensk marknad.

”BRETT KONTAKTNÄT”

Föreningens fokus och inriktning har kristalliserats genom en enkätundersökning som skickats ut till en stor del av landets fordonsverkstäder. Där har företagen själva fått svara på vilken hjälp och nytta de främst anser sig vara i behov av från sin branschförening, en efterfrågad nytta som nu alltså formas genom Fordonsjuristen.

– Vi har djup branschkunskap, ett brett kontaktnät både i Sverige och inom EU samt juridisk och teknisk kunskap, säger Bo Ericsson. Erfarenheten kommer från många års arbete inom branschen, Allmänna Reklamationsnämnden och Försäkringsnämnden. En förutsättning för att kunna möta behoven hos både verkstaden och fordonshandlaren.

Ulf Stefansson, tidigare jurist på SFVF, kommer också vara en del av Fordonsjuristen.

SKRIVEN AV
Fredrik Lund