Fordonslyftar som jobbar hårt

En bransch som använder fordonslyftar kanske flitigast av alla är bilbesiktningsbranschen. Kunder ska få sina fordon kontrollerade på löpande band – under en fullbokad dag åker fordonslyften upp och ned 60 gånger. Det ställer otroligt höga krav på utrustning, rutiner och säkerhetskontroller.
Fordonslyftar som jobbar hårt

Torbjörn Grundin jobbar som utrustningschef i Sverige för Opus Bilprovning och är ansvarig för utrustningen i samtliga stationer. Utmaningen när det gäller fordonslyftar är det tämligen smala utbudet. Det som skiljer besiktningsbranschens behov åt från den traditionella verkstaden är tempot – dels jobbar man mer enligt löpandebandprincipen, och beroende på om anläggningen är en befintlig lokal, eller om det ska byggas nytt, ställs också olika krav på val av utrustning.

– Bygger vi nya stationer kan man bygga ned lyftarna i marken, då finns det ett större utbud. Om vi tar en befintlig lokal är det ett betydligt mindre utbud. Vi väljer gärna saxlyftar för att de är lättast att jobba kring. Vi har satt en gräns på 18 cm när lyften är i botten, så att man inte får en för hög kant som man snubblar på när man jobbar.

Man utgår ifrån personalens säkerhet och arbetsmiljö i samband med bilens möjlighet att ta sig upp på lyftens körbanor. Det löser man genom att konstruera egna lyftramper, för att säkerställa att bilar även med låg markfrigång ska kunna ta sig upp.

– Jag skulle säga att alla låga bilar går upp på lyftarna vi har. Vi har så långa ramper så att de kommer upp. Det kan vara svårare för vissa sportbilar, men då lägger man en kloss så att den kommer upp. Vid en upphandling tittar Opus framför allt på två faktorer. Lyftarna måste ha skakplattor för kontroll av fordonens framvagn och leder, och sedan är höj- och sänktiden väldigt viktig.

– Utrustningen ska vara rätt för verksamheten, men den måste också vara rätt för teknikern. Därför kan vi inte välja en lyft som tar 40 sekunder upp och 40 sekunder ned. Det blir en sådan stressfaktor. Den faktorn är också en utmaning i branschen. Vi pratar med olika tillverkare och försöker få dem att tänka mer ”besiktning”. Sedan är det hållbarheten – kvaliteten. Den är A och O. Våra lyftar används så extremt mycket: en bokad dag går lyften minst 60 cykler per tekniker, vi kommer snabbt upp i väldigt många tusen cykler.

Vänster: Opus har tillverkat egna tvärbalkar på en del av sina lyftar för att de ska möta deras krav. Höger: Torbjörn Grundin, Head of Equipment, Opus Bilprovning AB.

SJU DAGARS SKILLNAD PÅ ETT ÅR

– För många år sedan gjorde jag intressant uträkning, berättar Torbjörn. Jag hade två kollegor som skiljde i längd, den ena var 1,90 och den andra var 1,70. Jag tog tid på hur lång tid det tog att köra upp lyften till arbetshöjd för respektive person och räknade sedan ut hur många bilar de hann på ett år och vad det skiljde i tid – det skiljde hela sju arbetsdagar! Så höj- och sänktiden är en viktig faktor. Som riktlinje får lyften inte ta längre än 25 sekunder för att nå sitt högsta läge.

– 20 sekunder är optimalt och max är 25. Det låter inte mycket, men är du van vid 20 sekunder och står du vid en lyft som går på 30 sekunder så känns den skillnaden som en minut. Vi har en lyft som vi har provat i Halmstad, den går upp på 15 sekunder och ned på 18. Det är helt perfekt. Det är därför jag försöker med all utrustning att minska det som teknikern inte kan påverka själv.

EN BÄTTRE PRODUKT

En lyft som går frekvent kräver noggranna säkerhetsrutiner. Här hos Opus Bilprovning har man dagliga kontroller.

– Varje dag innan vi börjar använda lyftarna kollar vi igenom säkerhetsfunktioner, fortsätter Torbjörn. Är det vajrar så kollar vi att de är hela och att det inte har släppt någon cord – man ser till att allt är schysst. Vi är väldigt duktiga när det kommer till service och underhåll. Sedan har vi en större service var fjärde vecka, och var fjärde månad har vi ytterligare en ännu större. Så ligger vi och snurrar på dem. Vi har internrevisioner som följer upp vårt egna arbete.

Andra viktiga funktioner som är specifika inom fordonsbesiktning är förutom en skakplatta även en avbärardomkraft för att frigöra fram- och bakaxeln för inspektion samt rätt sorts belysning.

– Vi handlar en del lyftar i Sverige och vi handlar lyftar utanför Sverige också. Vi har framför allt tre som vi använder nu: Planus, Nordlift och Maha. De funkar väldigt bra och där har vi också hastigheten – de har varit lyhörda mot vad som behövs. Vi har även äldre lyftar som är otroligt bra, de har gått väldigt länge. Det går inte att hitta så pass bra lyftar idag, de försöker vi hålla liv i så länge det går. När det gäller fyrpelarlyften DS4 från danska Stenhøj har Opus ett projekt där de anpassar produkten och gör den bättre än originalet.

– De har haft försvagningar i tvärbalkarna, berättar Torbjörn. Då har vi nytillverkat tvärbalkar med hjälp av en extern firma som har ritat upp dem. Sedan tillverkar dem här i Sverige. Vi har gjort förstärkningar så den blir mer hållbar än från fabrik. Det gör också att vi kan fortsätta användarna lyftarna.

NERVÖSA BESIKTNINGSKUNDER
– När jag gick min utbildning för att bli besiktningstekniker fick jag åka från skolan och vara med ”skarpt” som praktik en dag, berättar Torbjörn. Då var det nedfällda lyftar som hade en grop emellan körbanorna. Dagens andra kund var lite nervös, hon körde ned mellan körbanorna! Det var andra bilen jag såg besiktas. Den åkte ned och hamnade på sidan. Det tog en stund att få upp den igen!

SKRIVEN AV
DMV