Främmande fordon på verkstadens mark

Plötsligt händer det. Men i det här fallet har verkstaden knappast dragit högsta vinsten i något lotteri. Snarare tvärtom: De har drabbats av ett riktigt bottennapp. Plötsligt en dag står en främmande bil parkerad på verkstadens område, utan någon ägare som ger sig tillkänna. Vad värre är: Ägaren går inte att nå och visar inget tecken på att flytta sin bil från verkstadens parkeringsområde eller tomtmark.
Främmande fordon på verkstadens mark

Exemplet med främmande fordon på privat tomtmark är en svår nöt att knäcka. Chefsjurist Josefine Petersen vid Allt om Juridik menar att den drabbade verkstaden riskerar att stå inför ett digert arbete för att möta problemet, givet att bilens ägare inte ger sig tillkänna eller på annat vis går att resonera med och att bilen står där den står på verkstadens tomtmark.

– Utgångspunkten är att man inte får parkera på annans mark. Det kan i sig vara ett brottsligt förfarande, inleder Josefine. Allt hänger på situationen och vem som äger tomtmarken. Kanske har verkstaden tur genom att marken faktiskt är kommunal. Då finns det en möjlighet att söka hjälp via kommunen som ska vidta de åtgärder som krävs för flytt av fordon enligt lag. Lätt som en plätt. Eller?

– Om vi utgår från att tomtmarken tillhör verkstaden så krävs det för att kommunen eller annan myndighet som ansvarar över att besluta och därefter flytta ett fordon inom den aktuella kommunen överhuvudtaget ska engagera sig att en rad villkor uppfylls, säger Josefine. För det första så måste verkstaden ha uppmanat ägaren till fordonet att flytta detsamma och gett ägaren minst sju dagar på sig att göra så. Om ägaren inte går att nå så krävs det en månads ihärdiga försök från verkstadens sida att nå bilägaren med samma uppmaning. Här blir det alltså viktigt att alla kontaktförsök från verkstadens sida dokumenteras.

– Det kan ske genom att skicka rekommenderade brev, dokumenterade e-postmeddelanden, inspelade samtal eller liknande, säger Josefine Petersen. Det viktiga är att kontaktförsöken är dokumenterade och att det gått minst en månad utan gensvar.

Det finns också en juridisk skillnad att bena ut. Om bilens ägare inte är densamma som föraren som har parkerat bilen olovligt på verkstadens mark. Vem ska verkstaden då hålla ansvarig?

– Bilens ägare ansvarar för felparkeringen och de kostnader som flyttningen och de övriga åtgärder som vidtagits med stöd av lag medför, menar Josefine Petersen. Samtidigt finns undantag, exempelvis om bilen har stulits. Då kan bilägaren inte hållas ansvarig för det. Vad händer om tredje part avsiktligt lämnat fordonet där, säg exempelvis en bärgare?

– Om bärgaren lämnat bilen på fel plats så är det bilägaren som ansvarar i förhållande till verkstaden är min bedömning. Jag har svårt att se att verkstaden i form av en tredjepartsskada skulle kunna kräva försäkringsbolaget som anlitat bärgare på ersättning. Det är bilägaren som får gå vidare med eventuella krav på grund av bärgarens misstag gentemot sitt försäkringsbolag. Om verkstaden vill begära ersättning för den tid som fordonet står olovligt parkerad på företagets mark ställs en rad helt andra krav. Här vilar skyldigheter och villkor för markägaren och det sätt som tomten, eller parkeringen, är skyltad.

– Om det inte finns ett tydligt parkeringsförbud eller annan tydlig information som reglerar hur man får parkera så finns det ingen grund för verkstaden att begära ersättning, förklarar Josefine. För att ha rätt att begära ersättning måste vi dyka ner i lagen om kontrollavgift vid olaglig parkering (LKOP). Den säger att en tydlig skyltning som reglerar villkoren, måste finnas eller att det på platsen råder parkeringsförbud vilket också framgår av tydlig skyltning. Först då föreligger grund för verkstaden att kräva ersättning av bilägaren, men det i sin tur får endast ske utifrån särskilda bestämmelser.

– Parkeringsavgiften får inte överstiga kommunens egen maximala felparkeringsavgift, säger Josefine Petersen. Den varierar i sin tur från en kommun till en annan och är därför något verkstaden måste kolla upp. Enligt avgiftslagen är fordonets ägare och fordonets förare solidariskt ansvariga för en sådan kontrollavgift. En ny parkeringsavgift kan tas ut en gång per kalenderdygn, men villkoret är samtidigt att det måste gå minst sex timmar mellan varje tilldelad parkeringsavgift.

– Markägaren får även ge ut maximalt fem kontrollavgifter, inte fler än så, tillägger Josefine. Det finns inget krav på att markägaren ska ha ett avtal med ett parkeringsbolag som sköter denna kontroll.

– Däremot har markägaren ett ansvar att de som utför kontrollen att parkeringsreglerna efterlevs också har en lämplig utbildning för den uppgiften, betonar Josefine. Exakt vad det sedan innebär i praktiken är en svår fråga att svara på.

Att ta lagen i egna händer är aldrig en bra idé. Så heller inte i det här fallet.

– Verkstaden får inte flyttas utan bilägarens klartecken eller utanför den lagstadgade processen som finns framtagen. Fordonet kan endast flyttas och hanteras enligt lagens alla regler, betonar Josefine. Den som olovligt flyttar på fordonet riskerar annars att begå ett brott i sig. Här är det viktigt att inte exkludera andra typer av motorfordon än just personbilar och fordon större än så. Samma regler gäller alltså för enklare registrerade fordon, som exempelvis mopedbilar. Samtidigt får man mitt i hela den här situationen utgå från att alla parter vill lösa situationen så enkelt som möjligt. Men om vi trots det fortsätter att föreställa oss att bilägaren av okänd anledning inte går att nå, så finns enklare åtgärder än allt tidigare angivet att prova på innan konfliktfrågan behöver växlas upp från verkstadens sida:

– Ett enkelt samtal till bilägarens försäkringsbolag, svarar hon. Det är deras kund och kanske kan det lösa sig enkelt den vägen även om det inte är någon garanti. Oavsett låter detta som att det kan komma att kräva en hel del arbete för verkstadens sida?

– Absolut, svarar Josefine. I vårt givna exempel kommer det krävas mycket av verkstaden och det kan riskera att bli en huvudvärk för företaget. Helt klart.

SKRIVEN AV
DMV

FLER REPORTAGE

VISA FLER