Framtiden kommer att kräva rätt diagnosverktyg.

Framtiden kommer att kräva rätt diagnosverktyg.

Framtiden för med sig utmaningar, men också möjligheter. Däremot är det viktigt för verkstaden att följa utvecklingen, i en tid då bilarna blir allt mer tekniskt avancerade och biltillverkarna gör sitt yttersta att stänga obehöriga ute från systemen.
Det menar Mattias Lanhage och hans kollega Patric Johansson på Würth-ägda Autocom.

Samlingsbegreppet Secure Gateway, den säkerhetsspärr som ska se till att ingen obehörig kommer in i fordonens styrenheter och system, kommer att få en allt större betydelse. Det är branschen överens om. Ytterst vilar Secure Gateway också på ett EU-krav mot alla biltillverkare. Det får förstås också stor påverkan för framtidens diagnosverktyg.

Patric Johansson
Mattias Lanhage

För tillverkare av dessa verktyg kommer det att bli allt mer viktigt med goda förankringar inom fordonsindustrin. Hos Autocom vittnar Mattias Lanhage och hans kollega Patric Johansson om att ett nära samarbete med bilindustrin är ett absolut måste, och att det är en fråga som kommer att bli allt mer viktig framöver. Än så länge spretar användningsgraden av syste- mets omfattning mellan olika biltillverkare, men på sikt är både Mattias och Patric överens om att det kommer att ställas allt högre krav på diagnosverktyget, viket i sin tur kommer ha en allt större påverkan för fordonsverkstadens möjlighet att fortsätta genomföra arbeten.

DET GÖR ATT VI KAN HA EN UPPDATERING UTE I PRINCIP I SAMMA STUND SOM BILTILLVERKAREN SJÄLV SLÄPPER EN SÅDAN.

patric johansson, autocom

– Idag är det upp till biltillverkarna själva att avgöra vilka system som ska ingå i Secure Gateway, säger Mattias. Tar vi KIA som exempel, så tillåter det nuvarande systemet dig bara att läsa ut felkoder. I VAG-programmet så är det än så länge bara bromssystemet som skyddas av Secure Gateway, Man kan dock räkna med att de kommer att lägga till fler system bakom en spärr längre fram.

Kollegan Patric Johansson fyller i:
– Vi ser redan nu exempel på när tillverkaren aktiverat fler funktioner i Secure Gateway efter ett servicetillfälle. Det kan bli en tuff situation för den oberoende verkstaden där man riskerar att bli utelämnad och utelåst från att göra jobbet om man inte har rätt diagnosverktyg.

En annan faktor som reglerar diagnosverktygets fram- tida relevans är förmågan att kommunicera med fordonsindustrins DoIP-system.
– Kommunicering via DoIP är något som används allt mer inom bilindustrin, beskriver Mattias Lanhage. Hos Autocom har vi tidigare använt en särskild adapterkabel mellan bilen och vår hårdvara, men genom lanseringen av ICON finns allt samlat i en och samma enhet.

Lösningen för verkstaden verkar således vara att hålla sig med etablerade diagnosverktyg vars tillverkare redan har ett nära samarbete med bilindustrin.

– Vi, och andra stora aktörer, kommer att ha tillstånd att köra flera fordonstillverkares Secure Gateways, menar Mattias. Men många små diagnosverktygstillverkare kommer nog få svårt att få deras godkännande. För verkstaden kommer det helt och hållet att handla om vilket verktyg man väljer att investera i.


Tack vare målorienterad information genom onlinebaserade tillvals- tjänster kan felkodsutläsningen passas ihop med en särskild erfarenhetsdatabank.


Båda är också övertygade om att verkstäderna förbereder sig för att kunna hantera service och reparationer av olika ADAS-relaterade system, och att kalibreringsriggarna där kommer att bli ett viktigt komplement till diagnosverktyget.

– Det räcker förstås inte bara med att ha en rigg för kalibrering. Du behöver också ett verktyg som kommunicerar med bilen under kalibreringen, förtydligar Mattias Lanhage.

För att ett diagnosverktyg även ska behålla sin relevans i ett längre framtidsperspektiv behöver det också klara att arbeta mot OEM-portaler och OEM-mjukvaror.
– Autocoms senaste in- terface ICON har ett inbyggt stöd för fordonsindustrins J2534-certifiering. Det gör att den är OEM-kompatibel för diagnostisering, men också för mjukvarunedladdningar. Framförallt för uppdateringar av styrenheter, beskriver Patric Johansson.

Att samla så mycket funktioner som möjligt i en och samma hårdvara kommer förstås att förenkla teknikerns vardag. Färre enheter för jobbet och enheter i ett fickformatsvänligt format ses som viktiga nycklar. Till detta tillkommer alla de möjligheter som onlinebaserade tjänster kan tillföra, både vad gäller teknisk support i form av målorienterad information för arbetsuppgiften eller problemet, men också för att själv slippa hålla koll på mjukvaruppdateringar. I Autocoms fall skickas en pushnotis ut när det är dags för uppdatering. Teknikern väljer därefter själv när upp-dateringen ska ske. Allt som krävs är en uppkoppling. Resten sköter systemet i bakgrunden, vilket innebär att teknikern inte behöver avbryta det pågående jobbet. Alternativt så kan uppdateringen även genomföras över natten. Uppkoppling ger också andra fördelar.

– Genom onlineuppdateringar kan vi snabbare göra tillägg eller korrigeringar, menar Patric Johansson. Det gör att vi kan ha en uppdatering ute i princip i samma stund som biltillverkaren själv släpper en sådan.


Framtidssäkrade diagnosverktyg bör ha stöd för fordonsindustrins J2534-certifiering, som gör enheten OEM-kompatibel.


Autocom arbetar även med målorienterad information. Detta i form av en online- baserad tillvalstjänst där felkodsutläsningen passas ihop med vad de själva kalllar Guided Diagnostics, ett erfarenhetsbaserat register som släpptes i fjol, men som är ett levande dokument som bygger på 15 år av erfarenhetsbaserade fall som blivit kända av Autocoms datautvecklingsgrupp. Ett register som förstås också fylls på kontinuerligt.

– Där får teknikern en analys av både det enskilda fordonet, felsystem, felkoder och råd om tänkbara orsaker bakom felet. I systemet kallar vi det för Probable Causes, säger Patric.

Systemet tar hänsyn till många olika faktorer: fordonstyp, modell, systeminformation och vad som brukar vara den mest förekommande felkoden för ett visst typ av fel.

– Vi har arbetet de senaste åtta åren med att bygga upp det här systemet, säger Patric. Det är ett system som ännu är under uppbyggnad, men utvecklingstakten är hög och det matas ständigt in nya tillägg efter erfarenhetsbaserad information.

Som tilläggstjänst finns dessutom Info Systems.
– Här köper vi tjänsten av Haynes Pro, som länkar våra program med deras program, beskriver Mattias. Haynes köper i sin tur information direkt från biltillverkarna. Deras databas innehåller allt från servicebullitiner till åter- kallningskampanjer. Det innebär en extra livlina om felkoden inledningsvis förblir olöst. Genom Haynes Pro får verkstaden tillgång till kopplingsscheman och sprängskisser och beräknade ledtider för olika arbeten.

– Där finns även exempelvis rätt oljemängder för motor och växellåda sorterat efter bilmodell och mycket mer, tipsar Mattias. Något förenklat, men ändå mer bildligt talat: Föreställ dig att de gamla Haynesböckerna som du köpte förut idag finns samlade som tillval i programmen i form av teknisk information. Bara mer överskådligt och mer detaljerat, med allt från steg för steg-processer till uppgifter om åtdragningsmoment och allt som rör service- och reparationsarbeten.

Slutsatsen då?

Möjligheterna att driva verkstad framöver hänger främst på en sak:
– Det har ingenting med att göra om du tillhör en större kedja eller inte, menar Mattias. Allt hänger på vilket diagnosverktyg du väljer.

Så den fria verkstadens tid är inte förbi?

– Absolut inte, avslutar Mattias. 

SKRIVEN AV
DMV

FLER REPORTAGE

VISA FLER