Framtiden: Praktik och utbildning

Vi åkte och hälsade på Täby Bilskadecenter för att prata med Anna Mleko, som är delansvarig verkstadschef om hur de arbetar med praktikanter. Sonen Tomasz går i tvåan på fordonslinjen och praktiserar på föräldrarnas firma.
Framtiden: Praktik och utbildning

– Vårt mål är att våga investera i ungdomarna, säger Anna. Att våga satsa och ge dem nya utmaningar. När vi får in ungdomar som frågor om praktikplats frågar vi vad de har gjort på andra ställen.

Många gånger menar Anna att det brister ute på praktikplatserna – att eleverna inte utvecklas och på så vis inte får med sig relevant kunskap när det väl är dags att komma ut i arbetslivet. Tar man emot praktikanter gäller det att ta det på allvar och se det som en möjlighet.

– Vi vill få in ungdomarna i arbete direkt från början, säger Anna. Att man har en plan när man tar emot praktikanter. Och vill man behålla en praktikant som precis har slutat skolan, se till att den får gå kurser. Våga investera. Tar man in en elev så får man även lite bidrag per termin, och det räcker för att bjuda på någon kurs här och där. Satsa, investera och involvera – då får man stor nytta av sina praktikanter. Även skolan har en del att jobba på menar Tomasz.

– Jag tror att skolan överlag, skulle behöva erbjuda bättre praktikplatser, säger han. Vi har några som går mekanikerlinjen och har jobbat ett helt år på däckverkstäder som praktik. Det känns som att lärarna försöker bara få ut eleverna på någon verkstadsplats, men har inte vidare koll på vad eleverna gör. Det är mest, ja men, ut på någon plats och banka in närvarotimmar.

Här finns det utrymme för förbättring i skolan. Att involvera sig i elevernas utveckling och även kunna vara flexibel och erbjuda alternativ. I detta fall har Tomasz fått möjligheten att vid sidan av fordonsprogrammet komplettera med högskoleförberedande ämnen. För den som visar framfötterna finns stora möjligheter att gå vidare i branschen. Här hänger det även mycket på skolan att kunna entusiasmera sina elever och visa fordonsbranschens otroliga bredd.

– Så det går att komplettera, inflikar Anna. Att man kan plugga det man är intresserad av plus att man kan komplettera vid sidan av om man vill gå vidare.

– Det är ganska få skolor som erbjuder det här högskoleförberedande, tillägger Tomasz. I klassen nu har vi kanske tio elever på de kurserna. Så det är ändå en del som vill ha högeskoleförberedande. Som sagt så är det inte så många skolor som erbjuder det, speciellt inte fordonsskolor. Det finns väl andra linjer – bygg och sådant som kan erbjuda det. Men fordonsskolor som kan är ganska få.

Stockholms läns yngsta certifierade plastreparatör, Tomasz Mleko.

Hur kan gymnasieskolorna bli bättre på att locka niondeklassare till fordonsbranschen?

– Jag tycker att de ska gå ut till niorna och visa mer hur det funkar på skolan, säger Tomasz. Och visa att de gör lite annorlunda grejer än kanske en annan skola. På något sätt visa för att väcka en nyfikenhet. Skolorna skulle kunna investera i speciella verkstadskurser.

Vad säger jämnåriga, har verkstadsbranschen ett dåligt rykte?

– Det är många som tycker att om man går fordon … det enda de tror är att man kommer sitta och göra däckskiften, säger Tomasz. Folk förstår inte riktigt att det finns fler grejer att göra än att byta bromsok och däckskiften. Och som sagt, man kan plugga högskoleförberedande vid sidan av om man skulle vilja plugga vidare senare.

SKRIVEN AV
DMV