Framtidens mekaniker

Fler automatiserade processer? Uppdatera bilen genom en knapptryckning? Slut på skitiga händer? Alla är möjliga scenarion inom verkstadsbranschen.
Framtidens mekaniker

Utvecklingen i branschen de senaste 15 åren har drivits mot en mer informationstät tillvaro – behovet av information har ökat dramatiskt, vilket är en av utmaningarna fordonsbranschen står inför.

– Tittar man tillbaka bara tio år så löste man mycket tack vare gamla erfarenheter och generella hjälpprogram som Autodata och liknande, säger Andreas. Idag ser vi att verkstäderna har väldigt mycket större behov av att få tag på rätt information.

Andreas Forslund, ansvarig för affärsområdet kompetens, Promeister. Foto: ProMeister Solutions

Och här är inte problemet att det brister i mängden information, utan snarare att hitta informationen man letar efter i informationsprogrammen som finns. Ett exempel på ett sådant program är ALLDATA, som ger ut all originalinformation samlat på ett ställe.

– Sedan skiljer informationsstrukturen sig åt lite mellan olika bilmärken, menar Andreas. Även vad olika saker kallas är ett bidragande problem. Den andra stora utmaningen är utvecklingen mot el och hybrid – att fylla ut verkstadstiden som går förlorad i och med att bilarna får färre komponenter och således blir enklare att reparera.

– Det kommer att påverka branschen i någon mån, fortsätter Andreas.

Men samtidigt ser vi vissa andra grejer: det är fortfarande regelbundna servicar på elbilar även om de inte är lika länge i verkstaden. Men vi kommer nog inte uppleva det som någon dramatisk ändring i Sverige i den takt vi har nu. Vi har trots allt en mekanikerbrist i Sverige också. Och det finns till och med elhybridbilar som har lika lång servicetid avsatt som en konventionell bil, men då med andra kontroller istället.

En skillnad är kanske att man inte säljer oljorna längre. Vilket kanske blir en minskad intäkt för verkstaden, men det berör kanske inte mekanikerna på samma sätt. Med det teknikskifte som sker gäller det att ligga i fas ute i verkstäderna, både vad gäller kunskap och utrustning. Här är Andreas ändå optimistisk och menar på att branschen hänger med.

– Vi har kört igenom många, många hundratals mekaniker genom vår el- och hybridutbildning, säger Andreas. Och efter det så finns det ingen anledning att inte ta in de här bilarna till sin verkstad. Det vi också ser – om vi tittar på support – är att vi får in ganska lite frågor om rent tekniska problem med de här bilarna. Så min uppfattning är nästan att de är mer driftsäkra än motsvarande bensin eller diesel.

Har man gått en av Promeisters el- och hyrbridutbildning finns det ingen anledning att inte ta emot dessa bilar i sin verkstad. Foto: ProMeister Solutions

Vätgas är emellertid fortfarande lite av ett frågetecken. Det är väldigt få vätgasbilar i trafiken, därför har branschen inte kunnat förbereda sig på samma sätt.

– Allt styrs egentligen av politiska beslut, fortsätter Andreas. Titta på Norge, som är ledande i försäljning av elbilar, det beror egentligen helt och hållet på vilka subventioner staten har gjort för landet. Det är jätteförmånligt att köpa en elbil i Norge. Många elbilar är jämförbara i pris med en motsvarande bil med konventionella drivmedel. Det beror helt på det. Tar politikerna radikala beslut om att få upp försäljningen på eloch hybrid- och vätgasbilar så kommer det att bli så.

MÖTA FRAMTIDENS KRAV

Efterfrågan i branschen på el- och hybridutbildningar ökar, även utanför Sveriges gränser. Nu håller Promeister utbildningar i Finland för att möta behovet.

– Det som har saknats litegrann från centralt håll i Sverige är en styrning på hur vissa regler ska tolkas – vad krävs egentligen? säger Andreas.

Varje bilmärke har satt upp lite sina egna regler kring sina bilar, som gäller deras verkstäder. Medan på den fria marknaden har det inte varit några tydliga regler vad som krävs rent utbildningsmässigt. Här får man ta hänsyn till respektive myndighets regler: Elsäkerhetsverket, Arbetsmiljöverket och MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – det finns inget samlat dokument för det idag.

AUTOMATISERAD FRAMTID

Idag är det fullt normalt, nästintill väntat, att ta upp sin telefon och få en notis om att det är dags för en systemuppdatering. Det kan röra sig om en förbättring av systemet, att man har löst återkommande buggar eller bara en uppfräschning av användargränssnittet.

Med ett enkelt godkännande hämtas uppdateringen automatiskt. På samma sätt, menar Andreas, att bilbranschen kan komma att se ut.

– När det handlar om uppdatering på bilar så är den på de flesta bilmärken idag stenåldersmässig, fortsätter han. Man måste in till en verkstad som har tillgång till originalinstrument/diagnosinstrument och sedan ladda in den via en kabel.

Kan våra bilar uppdateras på samma sätt som våra telefoner, datorer och andra mobila enheter, kan man spara verkstadstid. Bilarna kan stå och uppdatera sig själva på nätterna. Eller på uppfarten.

– Vissa fel som tidigare kanske hade inneburit byte av en komponent kan idag åtgärdas med en uppdaterad mjukvara, säger Andreas. Vi ser en ökande efterfrågan på den typer av kurser, som vi också kör en hel del just nu. Samtidigt tror jag på sikt att bilarna kommer bli mer lika telefonerna – det blir framför allt billigare för biltillverkarna att rätta till saker som blivit tokiga, genom en knapptryckning centralt istället för att kalla in alla bilar. Vad jag vet är Tesla de enda idag som kan göra det fullt ut. Vissa andra biltillverkare gör det delvis på vissa system men inte i så pass stor omfattning som Tesla.

INTE FRÄMMANDE FÖR NY TEKNIK

Hur är attityden hos de som utbildar sig? Hur öppen är man för att anamma ny teknik och nya tillvägagångssätt? Att få skit under naglarna och bli oljig om händerna hör ju till yrket. Men är det på väg bort?

– I och med att vi har en gymnasieutbildning så har vi mött en hel del ungdomar, säger Andreas. Den vanligaste kommentaren ifrån ungdomar är att det skulle vara hemskt tråkigt om bilarna slutade låta. Det är framför allt ljudet man skulle sakna. Men jag tror inte någon kommer sakna oljan och smutsen under naglarna. Och de mekaniker vi utbildar, där har vi inte hört något motstånd, att de skulle sakna traditionella motorer.

ANDREAS OM ATT FÖRBEREDA SIG FÖR NY TEKNIK
Mitt tydligaste och bästa svar på det är att hålla er uppdaterade och utbilda er. Är man verkstadschef till exempel, så har man kanske mer än en mekaniker, kanske två eller tre, eller ännu fler på en större verkstad. Här kan det vara bra – just nu i början när elbilarna inte är så frekventa – att se till att utbilda minst en mekaniker fullt ut inom el- och hybridbilar så att man har kompetensen i verkstaden. Tittar vi i de här instruktionerna som finns kring framför allt gas- och elbilar, så handlar det om att man ska följa biltillverkarnas anvisningar. Det är väldigt svårt att göra om man inte har tillgång till dem. Så investera i rätt information och se till att hålla personalen utbildad. Marknadsföring är också viktigt. Det kanske är en trogen kund som har servat sina fem senaste bilar hos en verkstad, då gäller det också att vara tydlig i sin marknadsföring att berätta att man nu kan hantera el- och hybridbilar också på den här verkstaden. Annars kan det vara lätthänt att man tror att man måste jag åka till en specialverkstad.

SKRIVEN AV
DMV

FLER NYHETER

VISA FLER