Godkänd Bilverkstad. Ny kvalitetsstämpel

Nu införs den nya kvalitetsstandarden ”Godkänd Bilverkstad” i Sverige, som blir obligatorisk för vissa men inte för andra verkstäder. Vad innebär den för just din verkstad? DMV reder ut begreppen.
Godkänd Bilverkstad. Ny kvalitetsstämpel

Politiker har de senaste åren efterlyst en gemensam kvalitetsstandard för Sveriges bilverkstäder och från ministerhåll har det även hotats med obligatorisk statlig kvalitetskontroll.

Branschens gemensamma svar på det är Godkänd Bilverkstad som är en helt nyframtagen kvalitetsstandard avsedd för verkstäder för bilar upp till 3,5 ton. Målet är att landets alla bilverkstäder ska ha anslutit sig till standarden vid utgången av år 2019.

Godkänd Bilverkstad ska säkerställa den kvalitet som bilägaren har rätt att kräva av en fordonsverkstad och den ska också främja konkurrens i branschen på lika villkor.

Bakom Godkänd Bilverkstad står Motorbranschens Riksförbund (MRF) samt Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF). Det blir inte obligatoriskt för bilverkstäder att ansluta sig till Godkänd Bilverkstad, utom för de verkstäder som är medlemmar i MRF eller SFVF då respektive organisation kräver detta.

Verkstäder anslutna till Godkänd Bilverkstad kommer få räkna med regelbundna kvalitetskontroller som ska ske både internt och externt av tredjepartskontrollanter, vilket även innebär att verkstadens arbete kontrolleras såväl tekniskt som administrativt.

Vem eller vilka företag som kommer att utföra tredjepartskontrollerna hos de framtida Godkänd Bilverkstad-verkstäderna är upp till dem själva att avgöra, säger SFVF:s vd Bo Ericsson:

Bo Ericsson SFVF

Sammantaget är Godkänd Bilverkstad den största händelsen i bilverkstadssektorn hittills, säger SFVF:s vd Bo Ericsson.

– Det kan inte vi lägga oss i. De som utför kvalitetskontrollerna på verkstäderna måste stå helt oberoende från oss och vår påverkan.

Verkstäderna kommer knappast få några större problem att hitta företag som utför kontroller för Godkänd Bilverkstad. Utöver större etablerade aktörer i Sverige som Kontrollerad Bilverkstad (KBV) och Dekra så tror Bo Ericsson att även aktörer som Bilprovningen, Opus, Besikta med flera kommer erbjuda sina tjänster här.

KBV:s vd Thomas Engström välkomnar Godkänd Bilverkstad:
– Det här är branschens tydliggörande om hur en bilverkstad ska drivas. Och det går väl som vi ser det hand i hand med vad vi har jobbat med i alla år. Vi levererar ju stickprovskontroller hos våra verkstäder och det är en del av innehållet i Godkänd Bilverkstad. Sedan finns det en annan del i Godkänd Bilverkstad som handlar om körkort för att driva firma, och det är något som kompletterar det vi erbjuder.

Thomas Enstrom kbv

Thomas Engström, vd på KBV, har stärkt upp organisationen för att möta behoven för Godkänd Bilverkstad.

Vad får sjösättandet av Godkänd Bilverkstad för konkret innebörd för KBV?
– Antagligen så innebär det att det blir mer för oss att göra.

KBV har stärkt upp sin organisation med ytterligare kvalitetscoacher under våren. Nio stycken nyrekryterade coacher är sedan försommaren strategiskt placerade runt om i Sverige.
– Under våren avslutades kontrakteten med Besikta och Bilprovningen. Det innebär att vi numera svarar för alla kvalitetskontroller och annat externt kvalitetsutvecklingsarbete i egen regi, berättar Thomas Engström.
– Kvalitetsarbetet i branschen är varierande, därför behövs Godkänd Bilverkstad för att säkerställa kvalitet samt det kunder, myndigheter förväntar sig av oss, kommenterar Mattias Gustafsson som är ordförande för MRF:s verkstadssektion i ett pressmeddelande. Han menar att branschen, trots ministerkritiken kan hantera situationen istället för att politikerna tar till lagstiftning för att förbättra kvaliteten hos landets bilverkstäder.

FAKTA GODKÄND BILVERKSTAD – SÅ FUNGERAR DET

→ Stickprovskontroll på kompetens, att du har kunskap och färdighet för att kunna utföra de arbeten som du bokar in på din verkstad.
→ Verkstaden ska avtala med en tredjepartkontrollant om årlig kontroll och stickprovskontroller.
→ Verkstaden får även ansluta sig till en liknande kvalitetsstandard.
→ Verkstaden ska utföra minst fyra dokumenterade personalmöten per år.
→ Varje mekaniker ska stickprovskontrolleras minst fem gånger per år. Två av dem ska genomföras av extern kontrollant.
→ Kvalitetskontroller ska göras varje år på verkstaden.
→ Det ska finnas en kunskapsmall per mekaniker, d.v.s ett dokument där kurser och andra för arbetets utförande färdigheter dokumenteras – som generella reparationskunskaper, specialkompetens och märkesutbildningar.

SKRIVEN AV
John Sempill
Musiker, trummis, racingnörd, skribent och lite annat.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.