Håller ställningen över gropen

Håller ställningen över gropen

Fordonsgropar är tacksamma. Men ibland krävs arbete framför eller bakom fordonet, även när det är parkerat över fordonsgropen. Då är en gropövergång räddaren i nöden.

BA Fordonslyftar AB har den här varianten, som vilar samt rullar på gropens egna kantbalkar. Det särskilda sidoräcket kan monteras på valfri sida av övergången för att fungera som ett fallskydd. Plattformen rullar på hjul som kan ansättas eller friläggas antingen från golvnivå eller nerifrån arbetsgropen.

Standardmåttet för gropövergången är för arbetsgropar med 105 cm bredd. Gropövergången går också att få skräddartillverkad efter er verkstads arbetsgrops förutsättningar.

Läs mer på www.fordonslyftar.se.

SKRIVEN AV
DMV