Integrerad verkstad med rätt inredning

Porsche slog upp portarna till sin nya anläggning i Danderyd i Stockholm i mitten på 2019. Förutom en ljus och modern försäljningshall som påminner om något ur en konstnärlig Sci-Fi-film, har de även en verkstad som ligger i framkant när det gäller utrustning, kompetens och utbud. DMV tog en pratstund med Marcus Abrahamsson, servicemarknadschef på anläggningen, om hur det går till att inreda på bästa möjliga sätt.
Integrerad verkstad med rätt inredning

Inledningsvis tar verksamheten fram en kravspecifikation. Tillsammans med den centrala inköpsorganisationen kontaktas olika potentiella leverantörer.

– Vår inköpsorganisation har mycket bra kontakter i och med att det är något de gör väldigt ofta, säger Marcus. Det blir en gemensam palett med olika företag där erbjudandet går ut. Alla leverantörer ska även uppfylla Din Bils grundkrav och olika certifieringar, ett grundkrav för att få vara del i upphandlingen. En löpande dialog fram och tillbaka – vad är det vi behöver ha och vad finns det för olika lösningar? Går det att optimera olika saker?

Två Porsche-anläggningar behöver inte nödvändigtvis utrustas med inredningar från samma leverantör eller tillverkare. Så länge grundkraven som ställs av Porsche och sedan av Din Bil följs är det fritt att inreda respektive verkstad enligt sina behov.

Marcus Abrahamsson, servicemarknadschef, Porsche Center Danderyd

– Vi jobbar mycket med delaktighet och tar in information och feedback på olika idéer och lösningar från medarbetarna, fortsätter han. Det är ändå till syvende och sist de som jobbar i den miljön – det finns ingen anledning att vi ska sitta och styra och tala exakt hur de ska ha det. En viktig aspekt att ha med i beräkningen idag är laddstrukturen i verkstaden, det vill säga framdragning av elkapacitet. Var ska laddarna sitta? Hur många laddare behöver varje mekplats, och vilken dimension behövs på elkablarna som dras? Detta är exempel på frågor att ta ställning till för att vara konkurrenskraftig när bilflottan rör sig mot alternativa drivlinor.

– Hur kan vi förbereda så mycket som möjligt för framtiden för att kunna växla upp om det behövs ännu mer kapacitet i kraft? tillägger Marcus. Viktigt också att titta på vilka lyfttyper. Respektive bilmärke har lite olika beroende på hur batterierna sitter.

För att uppmuntra till källsortering behöver även den vara enkel att hantera. Moderna inredningslösningar har självfallet detta inbyggt i sina system. Det här blir också en lönsamhetsfaktor i det stora hela – kan en tekniker minimera spring och sköta allt i anslutning till mekplatsen kan man spara in mycket tid.

SOM EN KÖKSPLANERING

En inredning beräknas hålla någonstans kring 15 år innan det är dags för en uppdatering. Det ställer höga krav på godset i stommar, för att inte tala om slitdelar såsom kullager i lådor och gångjärn i dörrar. Ungefär som ett välanvänt kök.

– Parallellerna till att byta kök hemma är ganska stora, tycker Marcus. Hur kan man passa in allt på den yta man har att jobba med? En ganska bra liknelse och det blir snyggt, rent och integrerat på ett väldigt bra sätt.

NYA LÖSNINGAR

Hur gör man ett system som redan är bra ännu bättre? Hur man än gör och vilken datorkraft man än har, kan bättre och smartare lösningar alltid tas fram. En enkel sak som att kunna hänga av sig jackan kan ha en stor betydelse.

– Vi pratade för ett par veckor sedan om att kunna hänga av sig vinterjackan på ett bra sätt. Oftast så har man sin jacka på sin plats och så måste man springa ut på baksidan. Man springer då inte till omklädningsrummet för att hämta jackan. Det är nog en tanke som vi har kanske missat lite.

En verkstad är idag en mycket renare miljö än vad de flesta tänker sig.

ARBETSFLÖDE

Arbetsmiljön är A och O och allt mynnar ut i val av verkstadsinredning. När den fungerar märks det också på lönsamheten och de anställdas välmående.

– Det bästa tycker jag är arbetsmiljön som blir, fortsätter han. Lite som att bygga ett nytt hus, det är ljust och fint, och inredningen ska på något sätt smälta in i miljön så att arbetsmiljön blir bra. Det har hänt jättemycket i branschen. Den generella tanken som många har om hur en verkstad ser ut, att den är mörk och smutsig … så är det inte i dagens verkstäder. Det är ljust och fint och integrerat som köksvarianten.

Arbetsmiljön blir väldigt bra för teknikerna. Branschen har kommit långt men på ett område efterlyser Marcus fler valmöjligheter i de inredningslösningar som finns. En möjlig lösning på ett problem kan måhända fungera för en verkstad, men inte för en annan.

– Där vill jag personligen gärna ha 3–4 olika lösningar presenterade, och sedan att man diskuterar fram och tillbaka vilka fördelarna med respektive är, förklarar han. Då kan jag på mitt center ta bästa beslut istället för att bara få en eller två lösningar. Då kan man göra det bästa valet för just sin verkstad, eller layout.

Har du några råd om man är i processen att bygga en verkstad eller renovera?

– Det är det klassiska. Planering, struktur och var ute i god tid. Det har säkert de flesta koll på, men det tål att tänkas på!

Annars är det, beroende på hur pass bra kunskap man har på ritningar och layouter, att man får den här kopplingen från ritning till verklighet. Att man kan få det så tidigt som möjligt. Då kan alla som är ansvariga för verksamheten i driften också vara med och tycka till så att man inte missar något.

SKRIVEN AV
DMV

FLER REPORTAGE

VISA FLER