Jobb finns men få sökare

Jobb finns men få sökare

I den senaste rapporten ”Tempen på motorbranschen 2018” som Transportföretagen har gjort visar att framtiden i motorbranschen är ljus – för dig som söker jobb. Rapporten visar att i Hallands län behövs det anställas cirka 240 personer och i Västmanlands län cirka 140 personer. Detta gäller för perioden 2018–2020. Det råder brist på personal i hela verkstadssektorn: tekniker, kundmottagare, bilskadereparatörer, mekaniker, bildelspersonal och lackerare behövs. I rapporten framgår också att 81 procent av företagen i Hallands län har haft svårigheter att rekrytera bara under det senaste året, i Västmanlands län är siffran 89 procent. Man efterlyser även fler kvinnor då siffran på andelen kvinnor i branschen är tio procent i Hallands län och sju procent i Västmanlands län.

– Det ska vara möjligt för vuxna att kunna karriärväxla. Det är som vi ser det en nödvändighet för att lösa kompetensförsörjningsfrågan. För att detta ska fungera fullt ut måste både staten och kommunerna i landet satsa på regionala resurspersoner som kan bygga upp och utveckla dialogen mellan utbildningssystemet och det regionala näringslivet. Där har vi en lång sträcka framför oss, säger Caj Luoma, Chef kompetensförsörjning, Transportföretagen.

Transportföretagen menar även på att de som utexamineras idag täcker inte den efterfrågan som finns i motorbranschen.

– Kvalitet driver rekrytering. Fordons- och transportprogrammen behöver förbättras för att dels attrahera elever, dels matcha den kompetens som efterfrågas av företagen. Här är det viktigt att skolan, branschen och beslutsfattare samverkar, fortsätter Caj Luoma.

Läs mer på www.transportforetagen.se

SKRIVEN AV
John Sempill
Musiker, trummis, racingnörd, skribent och lite annat.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

FLER NYHETER

VISA FLER