Johnny Bräster omvald som ordförande för Bildelsgrossisterna

Johnny Bräster omvald som ordförande för Bildelsgrossisterna

Johnny Bräster omvaldes som ordförande för Sveriges Bildelsgrossisters Förening (SBF) vid den ordinarie föreningsstämman den 29 november. Till vice ordförande omvaldes Pehr Oscarson från Meko.

På stämman, som hölls hos KG Knutsson i Sollentuna, gav omvalde ordföranden för SBF, Johnny Bräster, en rapport över arbetet med sammanslagningen av SBF och Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF) till en ny branschförening. Fokus kommer ligga på fordonseftermarknadens frågor.

– Det är en nödvändighet för att kunna möta förändringarna i omvärlden och den strukturella omvandling som fordonssektorn genomgår, förklarade Johnny Bräster.


Johnny Bräster omvaldes som ordförande för Sveriges Bildelsgrossisters Förening 

På föreningsstämman medverkade Bosse Ericsson, tf vd och ordförande för SFVF samt Göran Björklund, rådgivare Public Affairs från Newsroom, som speciellt inbjudna föredragande.

Ericsson tog, bland annat, upp frågor rörande nya Euro7 medan Björklund rapporterade från det rådande lobbyarbetet kring förnyelsen av den konkurrensreglering (EU:s förordning 461/2010), som finns för motorfordonsunderhållstjänster. Vidare togs arbetet med EU:s DataAct upp och förslaget till en sektorsspecifik datalagstiftning för fordon.

TOG UPP KORTARE LEDTIDERNA

Både Bosse Ericsson och Göran Björklund berättare om de allt kortare ledtiderna inom lobbyinsatserna. Beslut i frågan om fortsatt konkurrensreglering kommer att tas av EU-kommissionen senast 31 maj 2023, medan målet för en sektorsspecifik datalagstiftning är att den ska vara klubbad i Europaparlamentet senast april 2024.

– Häromåret kom det kanske fyra mail i månaden som ställde krav på nationellt agerande i olika lobbyfrågor. Idag är det kanske fyra mail om dagen som kommer från våra europeiska samarbetsorganisationer med krav på insatser, berättade Bosse Ericsson.

Årsmötet avslutades med en presentation av KGK Academy och deras utbildningar med inriktning på högvoltsfordon genom produktchefen Henrik Ivarsson.

Utöver omvalen av Bräster och Oscarson utgörs SBF:s styrelse av: Johan Regefalk, KGK, Juan Garcia, Relais Group, Johan Formgren, Hedin Parts&Logistics, Stefan Andersson, Robert Bosch, Gunnar Rantzow, Meca, Willam Hansen, Hansen Group, samt Adam Källberg, AD Bildelar.

SKRIVEN AV
Mattias Bladh