Juristen: Hämta ut bilen och betala senare?

Vad händer om kunden försöker hämta ut sin bil från verkstaden och betala Vid ett senare tillfälle, utan att först ha kommit överens om detta? Denna Fråga fick juridikfirman lawline av en kund som inte hann hämta ut sin bil Innan verkstaden stängde för helgen.
Juristen: Hämta ut bilen och betala senare?

Allt som oftast har bilägaren fler än en nyckel till sin bil, och skulle rent teoretiskt kunna hämta ut sin bil från verkstaden utan att betala, eller betala vid ett senare tillfälle, så länge den inte står inlåst. En del verkstäder är anslutna till bilhallar som har längre öppettider än vad verkstaden i anslutning har. Detta ger kunden i vissa fall tillgång till sin egen bil. Denna fråga fick Lawline i uppgift att bena ut.

Detta är scenariot: Det är fredag eftermiddag och kunden dyker upp några minuter efter att verkstaden har stängt för helgen. Försäljningshallen har däremot öppet lite längre och kunden försöker betala för servicen där. Personalen i försäljningshallen kommer inte åt samma system som verkstaden använder sig av, och förklarar att de inte kan hjälpa kunden och att han får återkomma efter helgen. Kunden envisas och erbjuder sig att lägga en handpenning via Swish för att sedan komma tillbaka efter helgen och betala resten, om han får hämta ut sin bil nu. Förslaget nekas. Kunden kommer då – trots detta – på att han kan komma tillbaka med sin extranyckel och hämta ut den och betala följande måndag. Är detta en brottslig handling?

Först och främst tillämpas konsumentköp- och konsumenttjänstlagen i detta fall, då det är en privatperson som har lämnat in sin bil för service.

– Kunden är skyldig att betala när verkstaden begär det, och verkstaden får behålla bilen så länge, inleder Dennis Lavesson, rådgivare på Lawline. Har det inte avtalats om något annat är man som konsument skyldig att betala när näringsidkaren begär det, efter att tjänsten väl är utförd.

Som tillägg till detta står det vidare i paragraf 41 i konsumenttjänstlagen: ”Har konsumenten i tid begärt en specificerad räkning, är han inte skyldig att betala förrän en sådan räkning har kommit honom till handa.” Kunden får med andra ord hämta ut sin bil och betala vid ett senare tillfälle enligt överenskommelse med verkstaden.

RÄTT TILL KVARHÅLLNING

Enligt praxis brukar det heta man ska ”betala vid anfordran”. I detta fall handlar det om en bil som är överlämnad till en näringsidkare (verkstaden), som då har så kallad retentionsrätt.

Med retentionsrätten menas att näringsidkaren får enligt lag hålla kvar bilen som har varit inne för service eller reparation som säkerhet tills det att kunden har betalat, eller alternativt har ställt en godtagbar säkerhet för beloppet som verkstaden kräver.

– För kunden betyder det att verkstaden inte har någon skyldighet att lämna ut bilen till kunden förrän man har betalat för reparationen, fortsätter Dennis.

Alternativet är att som verkstad komma överens med kunden om att få hämta ut sin bil och betala vid ett senare tillfälle. Och viktigt att understryka är att konsumenttjänstlagen är en lag som är tvingande till förmån för konsumenten.

– Detta betyder att det inte får avtalas om sämre villkor för kunden än vad lagen ställer upp, däremot får det avtalas om bättre villkor, förklarar Dennis. Om kunden avtalar med bilverkstaden att det är OK att hämta bilen på lördagen och sedan betala på måndagen, då är allt i sin ordning. Dock måste bilverkstaden vara överens med kunden om att så får ske. Detta är dock ingen rättighet kunden har, utan något kunden måste komma överens med verkstaden om.

SKRIVEN AV
DMV

FLER REPORTAGE

VISA FLER