Juristen: Kunden som avbokar i alltför sen skede

Allt verkar så bra. Verkstaden har identifierat felet på kundens bil, men måste först beställa hem delar. Under tiden kan kunden behålla sin bil och en ny tid bokas in. Vad händer då om kunden bokar av för sent eller rent av inte dyker upp alls?
Juristen: Kunden som avbokar i alltför sen skede

Delarna har kommit. Två verkstadstekniker står redo. Men så plötsligt bokar kunden av, eller väljer att helt enkelt inte dyka upp på avtalad tid. – Huvudregeln är att verkstaden har rätt till ersättning för arbete som kan ha utförts innan kunden avbokar, och för följdkostnader som har uppstått på grund av avbokningen, säger chefsjurist Josefine Petersen vid Allt om Juridik. Det innefattar också kostnaden för att ha personal i standby, eftersom verkstaden då har inrättat sig efter det avtalade uppdraget. – Det innefattar även kostnader för reservdelar som inte kan returneras eller de kostnader som det innebär att returnera produkter som har med den inställda reparationen att göra, säger Josefine. Men det finns självklart ett par men att ta hänsyn till också.

– Kan du begränsa en skada så är du också skyldig att göra det, understryker Josefine. Om en annan kund dyker upp och verkstaden kan göra det jobbet istället, då får man dra ifrån den inkomsten från ersättningskravet mot den ursprungliga kunden. Det gäller även kostnaden för personal som kan göra annat jobb som tillgodogör verkstaden en alternativ inkomst.

UNDANTAG FÖRELIGGER

Det finns dock undantag för när tillfällen då alla former av ersättning inte låter sig göras. I vanliga tider hade dessa undantag varit sällsynta och väldigt osannolika att infalla, men i de pandemitider med ändrade restriktioner från en dag till nästa är detta scenario plötsligt inte lika otänkbart.

– Om konsumenten inte längre kan nyttja tjänsten på grund av myndighetsbeslut eller andra faktorer som helt ligger utanför kundens rimliga chans att påverka kan verkstaden inte kräva ersättning. Säg att det uppstår ett allmänt utegångsförbud eller en storm som gör det direkt livsfarligt att ge sig ut på vägarna. Undantag gäller också om kunden inte längre kan nyttja tjänsten, exempelvis för att bilen blivit stulen eller krockat så att den inte längre går att använda. Det grundläggande är dock att verkstaden alltid har rätt till ersättning för det jobb som är genomfört, även om det under det givna exemplet inte slutförs.

AVBOKNINGSAVGIFT PÅ GOTT OCH ONT

Som verkstad kan mycket av detta givetvis regleras redan när arbetsordern läggs upp.

– Verkstaden kan självklart ställa krav på när avbokning senast måste göras och att avbokningsavgift tillkommer, säger Josefine. Det kan framställas både muntligt och skriftligt, men bevismässigt är skriftligt förstås det bästa. Standardkostnaden för en avbokningsavgift är 1 000 kronor, enligt MRF:s skrivna villkor. Här är det viktigt att komma ihåg en sak. Den verkstad som jobbar med avbokningsavgift, vars avgift är 1 000 kronor, frånsäger sig automatiskt rätten till alla övriga ersättningskostnader om jobbet ställs in på grund av kunden.

– Då anses bokningsavgiften rymma hela ersättningskravet för en arbetsförlust, säger Josefine.

ALLMÄNNA VILLKOR

Kan allt detta regleras i verkstadens egna upprättade allmänna villkor?

– Generellt skulle jag säga ja, svarar Josefine. Men det beror också på. Lagen ställer höga krav på verkstadens kommunikation med konsumenter. Villkoren ska vara tydliga för kunden och vad som är tillräckligt tydligt går inte alltid att svara på. Om en avbokningsavgift har lagligt stöd, och blir det aktuellt för verkstaden att tillämpa en avbokningsavgift så ska den hanteras som vilket annat betalningskrav som helst. – Det är faktura, påminnelse, inkasso och kronofogde som vanligt, menar Josefine. Där råder inga konstigheter.

SKRIVEN AV
DMV