Juristen: När det som inte får hända händer gäller det ha ryggen fri

För fordonsverkstaden gäller det att ligga steget före vid brott och olyckor
Juristen: När det som inte får hända händer gäller det ha ryggen fri

Olyckor händer. Brott, tyvärr likaså. För fordonsverkstaden gäller det att ligga steget före i tankarna när det gäller hantering och förvaring av kundens fordon. Helt enkelt säkra upp rutiner och dokumentation för att vara redo om det som inte får hända trots allt händer. I sådana situationer är det för verkstaden kritiskt att vara väl förberedda. Även på det oväntade.

Hantering av kundernas fordon är en central fråga för vilken fordonsverkstad som helst. Vad gäller egentligen vid förvaring av kundfordon eller om en skada uppstår under den tid som fordonet finns i verkstadens förvar och till verkstadens förfogande?

Ulf Stefansson, som till vardags arbetar som jurist vid Fordonsjuristen, har ställts inför många sådana situationer hos verkstäder. Han vet hur ansvaret faller och hur utgången regleras i olika situationer samt vilka försäkringar det är som kan komma att gälla.

– Man kan säga att ansvaret övergår på verkstaden från och med att nycklarna tas emot, detta oavsett om nycklarna överlämnas personligen eller placeras i ett nyckelinkast, inleder han. Verkstaden har ett omsorgsansvar om att tillvarata kundens intressen vilket innebär att en upplysning bör ske hur fordonet kommer förvaras. När nycklarna lämnas åter till bilägaren går ansvaret tillbaka.


Ulf Stefansson, jurist på Fordonsjuristen.

Hur ligger det till med ansvaret för lösöre? Säg exempelvis att en monterad takbox stjäls eller att någon bryter sig in i fordonet under tiden det står på parkeringen. I vårt påhittade exempel försvinner kvarlämnade verktyg eller annat lösöre från bilen, i samband med bilinbrottet.

– Om verkstaden vet med sig att det kan förekomma en del inbrott och stölder bör det därför ligga i omsorgsansvaret att upplysa kunden om att ta bort exempelvis verktyg innan en transportbil ställs ner. Upplysningen bör gälla sådana självklara saker där man direkt ser att det finns en stöldrisk, säger Ulf.

Andra punkter och exempel på bilens fasta utrustning, exempelvis stöld av katalysatorer, är förstås svårare att förebygga. Att freda sig och undvika alla stölder som kan komma att ske mot fordonets fast monterade utrustning är svårt.

NYCKLARNA I LÅST NYCKELSKÅP

Enligt Verkstadens Reparationsvillkor godkända av Konsumentverket ligger ansvaret på kunden att se till att kvarlämnade saker tas bort som inte tillhör den normala utrustningen.

Mardrömmen, för både verkstad och kund, är förstås om hela fordonet stjäls när fordonet är i verkstadens förvar. För verkstadens del är det då bra att känna till att om stölden sker utanför verkstaden öppettider och nycklarna ligger säkert förvarade i ett nyckelinkast eller ett nyckelskåp som är godkänt enligt försäkringsbolagets krav går verkstaden fri från ansvar.

– Värre är det om någon lagt ut nycklarna på vänster framdäck och fordonet stjäls eller att nycklarna sitter i medan personalen är på lunch, tillägger Ulf Stefansson. Man kan säga att så länge ingen i personalen jobbar med bilen ska nycklarna alltid förvaras i ett låst nyckelskåp. Tyvärr ser vi allt för ofta bra nyckelskåp men att dessa står öppna. 

olycka fordonsverkstad, skada på bil vid verkstadsbesök
Om kundens fordon stjäls när fordonet är i verkstadens förvar är det bra att känna till att om stölden sker utanför verkstaden öppettider och nycklarna ligger säkert förvarade i ett nyckelinkast eller ett nyckelskåp (godkänt sådant av försäkringsbolaget) går verkstaden fri från ansvar.

Om bilnyckeln mot alla råd och rekommendationer ändå måste placeras ut någonstans, så att kunden kan hämta sin bil utanför verkstadens öppettider, så gäller det för verkstaden att se till att ha kundens godkännande kring en sådan uppgörelse skriftligen.

Det är det enda att göra för verkstaden för att vidta skyddande åtgärder, då kundens godkännande – vilket verkstaden lätt ska kunna bevisa – i regel skyddar verkstaden i en sådan situation. 

Hur rekommenderar du verkstaden att förvara bilen?

– Jag rekommenderar att förvara bilen inom ett inhägnat och låst område. Har du inte tillgång till detta är det bra att förvara fordonet inomhus om möjligt. I annat fall behöver kunden informeras och skriftligen godkänna att bilen kommer ställas på allmän plats över natten. I det fallet tar verkstaden inte på sig ett förvaringsansvar utan avtalar bort det kan man säga. 

Brott är en sak. Olycksfall en annan. Kundens bil kan trots allt oavsiktligt skadas när den står parkerad hos en verkstad. Hur faller då ansvarsfrågan?

– Det beror lite på var fordonet ställts. Om det parkerats inom ett inhägnat område där allmän trafik ej får förekomma kan det mycket väl bli verkstaden som blir ansvarig om någon kör på fordonet och det skadas, säger Ulf.

– Om det däremot ställts på allmän plats och en parkeringsskada sker blir det troligen bilägarens ansvar eftersom en sådan påkörning hade kunnat ske var som helst. Vad gäller mindre skador som dörruppslag och revor blir det svårt för kunden att kunna bevisa att dessa skador inte uppkommit innan fordonet lämnades in på verkstaden.

“Om personalen är vållande beror det lite på om det har skett någon försumlighet i den omvårdsplikt verkstaden har”

– Ulf Stefansson, jurist på Fordonsjuristen om olyckan är framme vid provkörning med kundens bil.

Att verkstadspersonal måste provköra fordonet efter utfört arbete är vanligt förekommande. Är varje sådan provkörning med kundens bil ett risktagande från verkstadens sida? Vad händer om verkstadens personal krockar med fordonet?

Ulf Stefansson har lugnande besked till verkstaden:

– Ibland händer tyvärr detta eftersom fordonen i regel måste provköras efter en service eller reparation. Är personalen inte vållande och krocken sker i trafik går det automatiskt på bilägarens ansvar och försäkring.

– Om personalen är vållande beror det lite på om det har skett någon försumlighet i den omvårdnadsplikt som verkstaden har, fortsätter Ulf. Att provköra ett avställt fordon eller ett fordon med sommardäck vintertid och sedan krocka detta skulle kunna visa på försumlighet men det finns också en upplysningsplikt från bilägaren att ta hänsyn till. Försumlighet får alltså avgöras från fall till fall.

TIPSET: TECKNA FLYTANDE FÖRSÄKRING

Det finns ett sätt för verkstaden att trygga sig för att undvika diskussioner och tvister. Lösningen i det fallet är för verkstaden att teckna en flytande försäkring som gäller vid provkörningar som komplement till sin verkstadsförsäkring.

Fordonsverkstaden kan också skydda sig genom att vara tydliga i sin information och att tydligt dokumentera alla överenskommelser med kunden.

Ulf Stefansson har ett övergripande råd till fordonsverkstaden hur de bäst skyddar sig, för att säkra att företaget har sin rygg fri. 

– Genom att upplysa kunden, informera rätt enligt regelverket samt inhämta kundens godkännande om något avviker från vad som avtalats, råder han. För våra medlemmar finns bra mallar att tillgå hur verkstaden ska kommunicera detta med sina kunder och hur man skyddar sig. 

SKRIVEN AV
Fredrik Lund

FLER REPORTAGE

VISA FLER