Juristen: Så redovisar du priser ut mot kunden

Ulf Stefansson, jurist på den oberoende branschorganisationen Fordonsjuristen: ”Bra vara tydlig”
Juristen: Så redovisar du priser ut mot kunden

När verkstaden ska offerera ett arbete och ta betalt finns det vissa lagar och villkor att följa och det har stor betydelse för om kunden är en privatperson eller företagare. Ulf Stefansson, jurist på den oberoende branschorganisationen Fordonsjuristen, har svar på vad som gäller för de vanligaste situationer som kan förekomma på verkstaden. 

Hur noggrann är du när du ger kunden en offert för en viss tjänst eller reparation? Blir det lätt över telefon, eller hanterar ni skriftliga offerter? Och finns det lagar som reglerar hur det faktiskt ska gå till?

Svaret på den frågan är ja. Ulf Stefansson, jurist på den oberoende branschorganisationen Fordonsjuristen guidar oss igenom detta snåriga ämne: Lagstiftning som reglerar ett pris.

– Som grund för hur ett pris regleras är egentligen avtalslagen som är avgörande för när ett bindande avtal kommit till stånd eller inte, säger han.


Ulf Stefansson
Ulf Stefansson, jurist på den oberoende branschorganisationen Fordonsjuristen. Fordonsjuristen är en ideell förening för verkstäder och fordonshandlare. Ulf har en lång erfarenhet från Allmänna Reklamationsnämnden och har tidigare jobbat för Sveriges Fordonsverkstäders Förening och även varit fordonsansvarig på Konsumentverket.

– Sedan kan ett sådant avtal vara förknippat med vissa reservationer. Annan lagstiftning för hur ett pris bestäms är givetvis konsumenttjänstlagen och som lagt ribban för branschöverenskommelsen Verkstadens Reparationsvillkor som är godkända av Konsumentverket. 

Villkoren ska i detalj reglera avtalet med bilägaren.

För en privatperson måste verkstaden lämna en skriftlig prisuppgift för uppdraget om detta beräknas kosta 2 000 kronor eller mer. Men det finns undantag från regeln:

– Om privatpersonen avstår från prisuppgift, eller om  uppdraget är så pass ospecificerat att det inte är möjligt att lämna en prisuppgift, så får verkstaden felsöka upp till 2 000 kronor, sedan måste bilägaren som privatperson kontaktas och ett godkännande inhämtas, säger Ulf. 

HÖGST 2 000 KRONOR

Om endast ett ungefärligt pris har lämnats till kunden får detta inte överskridas med mer än 15 procent eller högst 2 000 kronor. Är det som så att verkstaden angivit ett pristak får detta heller inte överskridas.

För en företagskund ser reglerna lite annorlunda ut. Här behöver i regel ingen prisuppgift lämnas i enligt med Verkstadens Reparationsvillkor.

 – Men det är alltid bra att vara tydlig och göra detta för att undvika tvister.


Offert verkstad
Tydlighet är A och O i all kontakt med kunden. Det gäller inte minst i början av kontakten, när kunden begär offert på det arbete som ska utföras.

Vad innebär då Verkstadens Reparationsvillkor? Och hur vet kunden att vi som verkstad följer den?

–  Det är en branschstandard och klassad som god affärssed på marknaden att följa, förklarar Ulf. Så om inget annat avtalats så följer denna praxis på marknaden, säger Ulf.

Verkstäder som följer denna branschstandard ska tydligt skylta för kunden, lämpligen placerad information i verkstadens kundmottagning och gärna även på företagets webbplats. För tydlighetens skull och i synnerhet mot företagskunder skadar det aldrig att ange på arbetsorder att man följer villkoren och med fördel bifoga dessa vid beställningstillfället. 

Kunden kan också begära att få ett fast pris. Hur bör verkstaden förhålla sig till det?

–  Om möjligt bör ett fast pris ges om det omfattar standardbetonade reparationer, rena servicearbeten och underhåll. Annars bör verkstaden avstå från detta.

HA RESERVDELAR I LAGER

Men som bör vara bekant för alla fordonsverkstäder så är det inte ovanligt att det dyker upp komplikationer på vägen, som ibland innebär att jobbets omfattning drar iväg mer än beräknat. Vilka möjligheter har då verkstaden att ändra en offererad och accepterad prisuppgift?

– Har ett fast pris angivits som verkstaden inte anser sig kunna hålla kan det vara svårt att ändra detta om kunden inte går med på det, säger Ulf. Därför är det bra att se till så att offererade reservdelar finns i lager så att verkstaden inte måste beställa dyrare delar och att en är säker på att det inte tillkommer något i arbetet. Är man osäker är det bättre att reservera sig för att pristillägg kan förekomma om, exempelvis om offererade reservdelar inte finns i lager.

Här finns också handlingsutrymme för verkstaden i händelse att det tillkommer arbete som verkstaden absolut inte kunnat förutse och som inte har med det ursprungliga uppdraget att göra.

– Om verkstaden inte kunnat förutse detta eller om det som tillkommer beror på felaktiga uppgifter från bilägaren är det frågan om ett så kallat tilläggsarbete, förklarar Ulf. Om det tillkommer arbete och material så ska alltid bilägarens samtycke inhämtas. Men om kunden inte kan nås inom skälig tid får verkstaden i vissa fall ändå utföra arbetet. 

REGLER FÖR TILLÄGGSARBETEN

Det kan röra sig om ett följdfel eller ett nytt fel som verkstaden kan anta att kunden vill ha utfört. Det gäller också fel som är trafiksäkerhetsrelaterat. Fel som, om verkstaden ignorerar detta, skulle kunna innebära en fara för bilägaren.

Reglerna för hur tilläggsarbeten får prissättas utan att kunden kan nås innebär enligt reparationsvillkoren att verkstaden har rätt att utföra arbeten med upptill 15 procent över den avtalade prisuppgiften eller max 3 000 kronor. Har verkstaden på förhand avtalat om ett högsta pris vid tilläggsarbeten får detta pristak inte överskridas. 

– Om detta ändå görs måste verkstaden göra det sannolikt att en ny överenskommelse nåtts, vilket lämpligen görs via sms eller e-post, avslutar Ulf. 

SKRIVEN AV
Fredrik Lund