Juristen: Vad händer om bilen brinner upp?

Vi närmar oss julen med stormsteg, och med den även tiden på året då det sker flest bränder. Därför kan det vara passande att titta lite på vad som gäller om en bil skulle börja brinna i verkstaden. Till vår hjälp har vi Josefine Petersen, chefsjurist på Allt om Juridik.
Juristen: Vad händer om bilen brinner upp?

Inledningsvis kan vi berätta att det inte spelar någon roll var bilen befinner sig – om den står på parkeringen i väntan på service, om den står i verkstaden över natten, eller är klar i väntan på kund.

– Om man utgår från att de flesta kunder är privatpersoner, alltså konsumenter, så gäller konsumenttjänstlagen, säger Josefine. Då har verkstaden en vårdplikt. Det innebär att verkstaden ska vidta de åtgärder som krävs för att de ska vårda och ta hand om bilen då den befinner sig i verkstadens besittning. Det innebär också att verkstaden har vad som inom juridiken kallas för presumtionsansvar. Det gäller även om bilen exempelvis fraktas till och från verkstadens underleverantörer, och om bilen hämtas eller lämnas hos kund.

– Verkstaden är skyldig att ersätta eventuella skador, såvidare de inte kan visa att det inte beror på försummelse från verkstadens sida, eller någon som de har anlitat för att utföra tjänsten, säger Josefine.

Verkstaden har bevisbördan. Det är verkstaden som måste bevisa att den skada som har uppstått på bilen, om den har brunnit upp helt, eller vad det kan vara, inte beror på vad man kallar för försummelse från verkstadens sida. Har någon anställd slarvat med rutiner, hanterat brandfarlig vätska på ett felaktigt sätt, eller helt enkelt missat att låsa? Verkstadens anställda är verkstadens ansvar, och i en sådan situation är det svårt att visa på att verkstaden inte varit försumlig.

– Och återigen: det är verkstaden som ska visa att de inte har varit försumliga och inte tvärtom, understryker Josefine. Är det så att det är verkstaden som är ansvarig, som fallet är i stor utsträckning, då är det verkstaden som i sin tur får kontrollera vad de har i sina försäkringar som kan i sin tur ersätta dem. Skulle vara tvärtom, att verkstaden inte skulle vara ansvarig, det vill säga att de inte har varit försumliga, då får bilägaren vända sig till sin egen bilförsäkring.

– Det verkar finnas en allmän debatt som handlar om att de flesta verkstäder har en policy, eller allmänna villkor, som anger att alla skador som uppstår på bilarna när de är inlämnade ska gå på bilens, alltså bilägarens egen försäkring. Det är ett villkor som inte alls är okej gentemot konsumenter. Eftersom konsumenstjänstlagen är tvingande kan den inte avtalas bort. Om verkstaden är ansvarig så går det inte kräva att att kundens försäkring ska användas. Är kunden däremot näringsidkare, alltså ett företag som lämnar in sina bilar, gäller andra regler.

– Där har man en helt annan möjlighet att avtala om ansvar i sina allmänna villkor, säger Josefine.

ANLAGD BRAND

– Egentligen gör regelverket ingen skillnad på om någon tänder på eller inte, säger Josefine. Låt oss säga att branden är anlagd – och man kan bevisa det – då kan verkstaden mest troligtvis behöva bevisa att de inte har varit försumliga, eftersom det är någon som har gått in och sabbat. Men har man gjort det lätt för någon att tända på? Då skulle man däremot kunna hävda att de har varit försumliga. Generellt skulle jag dock säga: Är branden anlagd så borde verkstaden kunna visa att man inte har varit försumliga, och då är det konsumenten som måste vända sig till sitt försäkringsbolag. Och här har jag förstått att försäkringsvillkoren oftast täcker brand, så länge det kan bevisas att branden är anlagd. Då har verkstaden också möjlighet att i sin tur gå vidare och kräva ersättning eller skadestånd. Det blir också en straffrättsligprocess om någon har tänt på. Är kunden näringsidkare gäller återigen att mycket går att avtala bort i de allmänna villkoren. Konsumenttjänstlagen går däremot inte att avtala bort på det sättet, här är det förhållandevis säkert vad som gäller. Just bilbränder generellt är för övrigt inget ovanligt när det kommer till rättsfall och ersättning från försäkringsbolag.

– Jag hittade lite spännande rättsfall på det här, tilllägger Josefine. Framför allt kan man mellan raderna läsa att det är ett antal personer som har tänt på sina bilar, alltså anlagda bränder, för att få ersättning, men där försäkringsbolagen vägrar att betala ut för att man menar på att man kanske har förorsakat branden själv. Det verkar inte vara helt ovanligt.

SKRIVEN AV
DMV

FLER REPORTAGE

VISA FLER