Kompetensutveckling är viktig för framtiden

David Östlund jobbar som teknisk tränare hos training partner. De utbildar fordonstekniker samt besiktningstekniker i hela landet. Han har gett oss sin bild av hur framtiden för branschen kan komma att se ut.
Kompetensutveckling är viktig för framtiden

Det är väldigt svårt att sia om framtiden, men jag ska göra ett försök ur mitt perspektiv, inleder David. Jag tror att det kommer bli färre mekaniska jobb framöver. Vi kommer se mer elektriskt framdrivna fordon. Den här regelbundna servicen med oljebyte och liknande, kommer i viss mån försvinna. Men det kommer fortfarande finnas mekaniska problem.

Systemen blir mer komplexa och kräver högre kompetens på fordonsteknikern. Framtidens fordon blir mer komplicerade att jobba med och systemen integreras mer i varandra.

– Det kommer kräva mer och mer djupkunskap i el, i hur systemen är uppbyggda, menar David. Training Partner genomför flera utbildningar för ökad kompetens inom elektriskt framdrivna fordon. Men det kräver grundläggande kunskaper i el och CANbusteknik. Den strategiska felsökningen på fordon med diagnosinstrument kommer att bli ännu viktigare.

– Arbete med elektriskt framdrivna fordon har varit lite förbehållet märkesverkstäderna, säger David. Men det finns ju inget lagstöd för det, så vitt jag kan se får vem som helst jobba med det, alltså vilken verkstad som helst så länge de gör en riskbedömning. Märkesverkstäderna är dock de som har de mest djupgående kurserna i hur systemen fungerar.

Kunskap i hur systemen i ett fordon fungerar är A och O för en verkstadstekniker. Att på ett korrekt sätt använda mätinstrument och andra verktyg såsom oscilloskop och liknande.

– Det är där man hamnar, fortsätter David. För det första måste man veta hur systemet fungerar. Sedan måste du veta hur du ska kunna mäta för att verifiera att det fungerar som det ska. När det gäller att felsöka och göra en korrekt diagnosticering menar David att branschen behöver bli bättre. – Jag har egen erfarenhet av feldiagnosticeringar, som egentligen kanske är tämligen enkla grejer, fortsätter David. En allmän stress och snabba beslut kan exempelvis leda till feldiagnosticering och bidra till en oseriositet och ett dåligt rykte för hela branschen. En feldiagnosticering blir också dyr, både för verkstaden och bilägaren.

En allmän stress och snabba beslut kan leda till feldiagnosticeringar och bidra till en allmän oseriositet.

AUTOMATISKA SYSTEMUPPDATERINGAR

– Det finns exempel på det redan idag, säger David. Det fungerar så att fordonet är anslutet till internet hela tiden. Man kan flasha om ett styrdon, till exempel. Om du ställer den med tändningen på så kan tillverkaren ladda ned ny mjukvara.

Men sedan är det frågan vad de här uppdateringarna kommer att hjälpa. Det är en bra grej, att man kan åtgärda små programmeringsfel, utan att kunden behöver uppsöka en verkstad. Det blir en kundservice men mindre att göra för verkstaden.

Att kunskap är makt har vi hört, vilket inte minst gäller för att kunna hantera kommande teknik i fordonsbranschen. Rätt och relevant utbildning är därför viktig. Att anställa kompetent och intresserad personal är också del av en framgångsrik och fungerande verksamhet.

– Och det måste få kosta, kompetens kostar, fortsätter David. Det kommer man vinna på. Man måste tänka i en lång horisont på sin verkstad och planera för kompetensutveckling av sin personal. Det är en framgångsfaktor för att kunna utveckla sin verksamhet.

På Training Partners utbildningar är de som utbildas öppna, nyfikna och hungriga på ny kunskap mot framtidens fordon. Det är sällan som David stöter på motstånd hos de som går kurserna. Men det finns alltid några som är skeptiska.

– Man får ta sin egen entusiasm! förklarar David. När deltagare börjar förstå så börjar det lysa i ögonen på dem, för att de inser att det inte var så knepigt ändå. Det är roligt att lära sig nya saker. Speciellt om man kan omsätta kunskap i verkligheten och praktiken.

DAVIDS RÅD
FÖR ATT LIGGA I FAS FÖR FRAMTIDEN SAMT UPPMANINGEN TILL TILLVERKARNA

– Det skulle vara egenutbildning och nyfikenhet kring den teknik som kommer för det är ganska fascinerande saker, med radar, växellådor som kommer, all teknik som styr, CANbus och andra kommande nätverk i fordonen – hur styrdonen är sammankopplade. Det är under ansvar som man växer. Om man lägger ansvar på teknikern – att felsöka utifrån bra information – då gör man ett bättre jobb. Då utvecklar våra tekniker en högre kompetens och kan förklara för kunden – om de vill ha avancerade förklaringar. Och dessutom blir det roligare för fordonsteknikern i sitt arbete.

David Östlund, Teknisk Tränare hos Training Partner.
SKRIVEN AV
DMV