KOPIA VS ORIGINAL

Fälgar – mycket mer än bara till utseendet.
KOPIA VS ORIGINAL

Det sägs att fälgar sätter utseendet på bilen. Men fälgar handlar om mycket mer än bara utseendet, åtminstone för seriösa fälgfabrikanter.
Men vad är faran för konsumenter med att köpa piratfälgar som ofta kan vara tusenlappar billigare? 
En som vet är Andie Lahdo som driver ABS Wheels. Med mer än tio år i branschen har han lärt sig att skilja agnarna från vetet, och sett skräckexempel på hur det kan se ut.  

Föreställ dig två tillsynes likadana fälgar.

De har samma mått och ser likadana ut. För blotta ögat är det ingen uppenbar skillnad mellan pirat- och originalfälgar. Men det finns skillnader som drastiskt kan påverka säkerheten på bilen.

Andie Ladho driver ABS Wheels och har mer än tio års erfarenhet av fälgbranschen.

Andie Lahdo, som driver ABS Wheels, förklarar:

– Även replikafälgar får kallas för aluminiumfälgar. Det man ska komma ihåg är att det får kallas aluminium eftersom det är den kemiska beteckningen. Men det är skillnad på aluminium och aluminium.

Godset i piratfälgar består nästan uteslutande av restprodukter. Inte ren aluminium.

– Tillverkaren kanske inte ens har fälgproduktion som sin huvudsyssla, menar Andie. De kan tillverka aluminiumlister eller profiler, och smälter ned det omhändertagna restmaterialet som sedan gjuts till fälgar.

I de mest extrema fall gjuts fälgarna i sandformar, en metod som inte förekommer hos fälgtillverkare som är underleverantörer till bilindustrin.

– När du häller slaggprodukter i en sådan gjutform förlorar du kontrollen över mängden aluminium som går ut i mallen, förklarar Andie. Det gör att risken för luftfickor och materialfel blir överhängande, för att inte säga garanterad.

SKILLNAD PÅ PIRATFÄLGAR OCH EFTERMARKNADSFÄLGAR

Seriösa fälgtillverkare är mer noggranna vid val av aluminium. Varje fälgmodell föregås av hållfasthetsprover, mattningsprover, värmeprover och vindtunnelprover.

– Gjutningsprocessen är också långt mer avancerad, fortsätter Andie. Många seriösa fälgproducenter arbetar med så kallad low pressure forming, där rent aluminium trycks in i gjutformarna genom små rör i exakt rätt mängd, och med rätt tryck. Det ger tillverkaren full kontroll genom hela gjutningsprocessen.

Fälgtillverkare som är underleverantörer till bilindustrin hållfasthetstestar alla sina modeller.”

Andie Ladho, VD ABS Wheels

Andie är även noga med att skilja på piratfälgar och eftermarknadsfälgar.

– Gemensamt för etablerade fälgaktörer som säljer eftermarknadsfälgar i Sverige är att fälgarna tillverkas av samma producenter som även fungerar som underleverantörer till biltillverkarna. 

Bilproducenter som Audi, BMW och Mercedes arbetar sedan länge hårt, genom stämningar och ofta med höga skadeståndskrav, med att rensa ut de oseriösa aktörerna. Men piratfälgar tillverkas fortfarande, och vem som helst kan förstås beställa hem dem via internet.

SKRÄCKEXEMPEL

Piratfälgar saknar sedvanliga säkerhetskontroller, både vad gäller utveckling och tillverkningsprocess. Gemensamt för dessa fälgar är att det enbart är utseendet som varit det viktiga, att det färdiga resultatet ser bra ut. Men sanningen kan uppenbara sig redan när fälgen ska förses med däck och monteras på en bil.

– Vi har sett skräckexempel på när nav, bulthål och inpressningar inte motsvarat de utlovade måtten och de mått som är rätt för den bilmodellen, säger Andie. I balansmaskinen verkar allt okej, men när hjulen monteras på bilen studsar den nästan fram.

Om fälgens angivna mått avviker med ett par millimeter påverkar det omedelbart möjligheten att få fälgen rätt centrerad mot bultar och bilens hjulnav. Glappet är ingenting du känner vid montering, men det visar sig under färd. Vid det här tillfället är risken stor att problemet förvärras.

– Materialgodset i en dåligt gjuten replikafälg har inte samma hållfasthet som en originalfälg, menar Andie. Aluminiumets hållfasthet är viktig även vid bulthål, navhål och inpressningar.

STORA PÅFRESTNINGAR

Under färd utsätts hjulen för en rad olika påfrestningar. De ska klara stötar, sidkrafter och värme. Det gäller inte bara ekrar och fälgbana utan även bult- och navhål. Med bristfälligt gods på fälgar där tillverkaren inte uppfyller några hållfasthetskrav är risken förstås hög att de känsliga punkterna på fälgen påverkas av påfrestningarna, och att differensen ökar då godset inte klarar att stå emot påfrestningarna.

– Fälgtillverkare som är underleverantörer till bilindustrin hållfasthetstestar alla sina modeller, säger Andie. Där är allting certifierat och hållfastheten är tydligt angiven. De klarar påfrestningarna som en fälg utsätts för. Den garantin har du aldrig med en replikafälg.

Bilindustrin ställer ett krav på att differensen mellan utlovat mått och verkligt mått inte får avvika mer än maximalt 0,01 mm – i praktiken ingenting. 

– Vi har sett piratfälgar som differerat med mer än 1 mm från angivna mått, berättar Andie. När samma fälgar sedan använts i ett par mil så är differensen nästan dömd att öka om godset av någon anledning inte håller måttet.

Den svagaste punkten på en fälg är fälgbanans insida, den sida som inte har något stöd alls från ekrarna. Om fälgen är av sämre kvalitet är det just på insidan av fälgbanan där risken är störst för förslitningsskador, exempelvis i form av sprickor.

RENSNING BLAND OSERIÖSA

Den mest uppenbara risken är förstås om en sådan fälg utsätts för ett potthål, eller annan mer kraftig påfrestning. Då är risken uppenbar att det påverkar fälgens ovalitet, och eventuellt även sidkast.

– Det finns fler frågetecken när det kommer till piratfälgar, menar Andie. Hur är lackprocessen gjord? Hur tjock är lacken? Är fälgen viktkompenserad för att klara att hantera en TPMS-enhet? Är godset vid anläggningsytan där däcket ska ligga an kraftig nog och jämn? Därefter kan man även reflektera över under vilka arbetsvillkor som fälgen producerats och vilken miljöprofil som producenten följer.

Den rensning i fälgbranschen som fordonsbranschen själva utfört gör att Andie vågar försäkra att det idag inte finns någon oseriös aktör på den svenska marknaden.

– Jag vet att två aktörer försvann, och det med kraftiga skadeståndsanspråk i samband med att BMW drev ärenden mot piratfälgar, säger Andie. Idag är marknaden mycket mer kontrollerad och de oseriösa aktörerna är borta. Ingen etablerad handlare tar idag hem piratfälgar, eftersom de juridiska riskerna är alltför höga. Men visst tillverkas det fortfarande piratfälgar, och allt är bara ett par nätklick bort.

Ytterst blir det förstås en säkerhetsfråga.

– Efter däcken, som är bilens enda kontakt med vägen, är hjulen den mest kritiska punkten som förbinder vägkontakten med ditt fordon. Vill du verkligen chansa på den punkten? frågar Andie retoriskt.

Vill du se reportaget i sin helhet? Klicka här.

SKRIVEN AV
Fredrik Lund

FLER REPORTAGE

VISA FLER