Mekonomen först med godkänt kvalitets- och ledningssystem: “Förenklar arbetet”

Mekonomen först med godkänt kvalitets- och ledningssystem: “Förenklar arbetet”

BRANSCHNYTT Mekonomen blir första bilverkstad med ett godkänt kvalitets- och ledningssystem med multisite-lösning, som möter kraven av branschstandarden Godkänd bilverkstad, GBV.
— Att vi på Mekonomen är först med ett godkänt kvalitets- och ledningssystem för att klara kraven för Godkänd Bilverkstad är ett bevis för att vi gör rätt saker, säger Madeleine Westerling, kedjechef på Mekonomen Bilverkstad i ett pressmeddelande.

Systemets syfte är att höja nivån på det löpande kvalitetsarbetet och effektivisering vid årlig kontroll av standarden. 
Och det är precis i riktlinje med Mekonomens ambitioner.

— Vi har länge arbetat med att förbättra våra arbetsprocesser och vårt ledningssystem behandlar inte bara GBV utan även ISO (kvalitet, miljö och arbetsmiljö), AC, gas, ackreditering för att släcka tvåor samt vår koncepthandbok, säger Madeleine Westerling, kedjechef på Mekonomen Bilverkstad i ett pressmeddelande och fortsätter:

— Genom att vårt system nu möter kraven från GBV har vi både kvalitetssäkringen utifrån och inifrån, då vi även gör vår ärendehantering i samma vilket gör att användarna på ett enkelt sätt kunna hantera bl.a. interna avvikelser och eventuella tillbud.

BASERAS PÅ KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

När en bilverkstad uppnått GBV sker årliga kontroller för att säkerställa att verkstaden försatt lever upp till branschstandardens till olika krav. Under våren 2022 presenterades en ny process för den årliga kontrollen. Kontrollen baseras nu på olika kvalitetsledningssystem, där Mekonomens multisite-lösning är först att möta kraven från GBV. 

— Att vårt ledningssystem nu är godkänt enligt kraven för GBV gör att vi effektiviserar arbetet i verkstaden och gör att alla certifikat behandlas på ett och samma ställe vilket förenklar arbetet vid extern revision och automatiserar interna processer som t.ex. påminnelser för verkstad och arbetsmiljö, säger Westerling.

— Vår första externa revision centralt kommer att genomföras under hösten och i samband med den kommer externa revisioner hos verkstäderna utföras inom den nya tappningen.

SKRIVEN AV
Mattias Bladh