Mer filterbyten i verkstan

Mer filterbyten i verkstan

Hårdare EU-regler för mätning av bränsleförbrukningen nästa år gör att de flesta nya bilar som tillverkas framöver kommer behöva ha partikelfilter för att klara utsläppskraven.

Att byta partikelfilter lär bli ett allt vanligare jobb i verkstaden framöver. EU skärper från och med 2017 reglerna för hur biltillverkarna mäter bränsleförbrukningen på sina bilar. Det nya kravet är att biltillverkarna även blir tvungna att mäta avgasutsläppen i trafik. Idag räcker det med att biltillverkarna mäter avgasutsläppen på sina nya bilar i laboratoriemiljö. EU kräver dessutom att biltillverkarna börjar mäta ännu mindre partiklar i avgaserna 2017 – så kallade PM2,5-partiklar. Idag är de så kallade PM10-partiklarna de minsta partiklar biltillverkarna är skyldiga att mäta.

Konsekvensen av EU:s skärpta mätregler väntas bli att även de flesta nya bensindrivna bilar på EU-marknaden kommer att behöva utrustas med partikelfilter för att klara EU:s utsläppskrav. Många bensinmotorer har idag direktinsprutning och den tekniken medför högre utsläpp av partiklar även i bensinmotorn.

Byte av eller rengöring av partikelfilter lär med andra ord bli en allt vanliga åtgärd för landets bilverkstäder framöver.

SKRIVEN AV
Pierre Kjellin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.