Mer garanti för pengarna

Mer garanti för pengarna

SUN Maskin & Service förlänger nu garantin på 2-pelarlyftarna i tyska MAHA:s Ma Star-serie. Från tidigare ett års garanti till hela fem års garanti. Inte illa.

Tre versioner finns i programmet, med lyfkapaciteter på 3,5-, 5,5- respektive 6,5 ton. I serien finns också lyftar som är särskilt märkesgodkända för Daimler och BMW.

Garantin omfattar glidblock, bärarmar, mutterenhet och spindlar samt drivmotor inklusive elektromekanisk motorbroms.

SUN Maskin & Service understryker dock att den förlängda garantin inte omfattar arbets- och reskostnader. Ytterligare ett krav är att du måste ha ett underhållsavtal med dem under hela den aktuella tiden för att omfattas av garantin. Läs mer på www.sunmaskin.se.

SKRIVEN AV
DMV