Nollvision hos Car-O-liner

Presenterar system som säkerställer att ADAS-kalibreringar utförs korrekt och säkert
Nollvision hos Car-O-liner

Trafikverket har sin nollvision. Car-O-Liner lanserar nu ett eget initiativ, vars målsättning är densamma. Det vill säga noll dödsfall i trafiken.

Vad består då initiativet av? Jo, efter att bilens ADAS-system har kalibrerats helt enligt OEM-standard tilldelas bilägaren en fullständig rapport som intygar den exakta omkalibreringen och att denna uppfyller biltillverkarens hårt ställda krav.

Målsättningen med initiativet är att säkerställa både för verkstaden och bilägaren att kalibreringen verkligen har utförts korrekt och säkert, som en trygghet för båda parter.

Läs mer på www.car-o-liner.com.

SKRIVEN AV
DMV