Ny undersökning: 8 av 10 bilförare vill se lagkrav på reflex för gångtrafikanter

Ny undersökning: 8 av 10 bilförare vill se lagkrav på reflex för gångtrafikanter

Av Sveriges närmare 7 miljoner bilförare vill 80 procent se en lag för gångtrafikanter att bära reflex vid mörker. Det visar siffror från Synbesiktningen, som genomförs av Synoptik i samarbete med Bilprovningen. 
– Det är lika viktigt med säkra förare, som regelbundet besiktar sin bil och kontrollerar sin syn, som med säkra fotgängare som alltid använder reflex, säger Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef på Bilprovningen.

Reflexen är avgörande. Något som blir påtagligt vid en titt på Trafikverkets statistik där det framgår att gångtrafikanter, som bär mörka kläder utan reflex syns först på cirka 20-30 meter från ett mötande fordon i mörker.

Med ljusa kläder, däremot, syns gångtrafikanter på 60 meters avstånd – med reflex på cirka 125 meters håll.

Med allt detta i åtanke är det kanske inte konstigt att bilförare lägger stor vikt på att fotgängare ska bära reflex. I Synbesiktningen 2022 vill 8 av 10 bilförare, motsvarande 5,6 miljoner, se en lag för gångtrafikanter att bära reflex vid mörker likt den som finns för cyklister.

–Tryggheten i trafiken är ett samspel mellan alla som vistas i den. Det är lika viktigt med säkra förare, som regelbundet besiktar sin bil och kontrollerar sin syn, som med säkra fotgängare som alltid använder reflex, säger Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef på Bilprovningen i ett pressmeddelande.

MÖRKRET UTMANANDE

I Synbesiktningen 2022 framgår också att majoriteten av bilförare över 45 år, 74 procent, upplever att det är svårt att se i mörker och därför mer utmanande att köra.

– Att se i mörker ställer höga krav på synen och koncentrationen för att vara en säker bilförare. När det är mörkt förlorar ögat en del av sitt detaljseende. Det blir även svårare att urskilja färger och ännu värre när det regnar eller snöar. Med åldern blir ögat också mindre elastiskt och därför är det naturligt att personer över 45 år kan få svårare att se i mörker, säger Rebecka Rane, legitimerad optiker på Synoptik.

Hitta mer statistik och analys från Synbesiktningen 2022 här.

SKRIVEN AV
Mattias Bladh

MER BRANSCHNYTT

VISA FLER