Nyutvecklad teknik kan vara räddningen för dieselmotorn

Nyutvecklad teknik kan vara räddningen för dieselmotorn

Kan forskning som har gjorts vid Lunds Universitet, LTH, innebära en andra andning för dieselmotorn? Möjligen. I ett samarbete med Swedish Biomimetics 3000 har forskare vid LTH tagit fram en ny reningsteknik som tar bort de skadliga kväveoxiderna ur dieselmotorns avgaser. En variant av tekniken används redan idag i dieselfordon som är Euro 6/VI-klassade, och går ut på att urea sprutas in i systemet och omvandlar kväveoxider till kvävgas och vattenånga. Här har tekniken förfinats och effektiviserats.

– Med den nya insprutaren reduceras halten signifikant jämfört med dagens teknik, visar de tester vi gjort i motorlabbet på LTH. Dessutom tar den också bort illaluktande och hälsoskadlig ammoniak som bildas när NOx [kväveoxider] ska oskadliggöras, säger Per Tunestål, professor i förbränningsmotorer vid LTH.

Ett avtal har dessutom nyligen skrivits med en stor leverantör av avgasbehandlingsystem som delvis finansierats av Energimyndigheten. Men vad är hemligheten? En förklaring är sprayens utformning. I det nyutvecklade systemet består sprutbilden av många små varma droppar som injiceras med hög hastighet och underlättar omblandningen med avgaserna. Inspirationen kommer från skalbaggesorten Bombardier som skjuter ut en varm och giftig vätska från bakom för att hålla fienden borta. Vätskan består av flera hundra droppar per sekund. Läs mer på www.swedishbiomimetics3000.com

SKRIVEN AV
John Sempill
Musiker, trummis, racingnörd, skribent och lite annat.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

FLER NYHETER

VISA FLER