”Ohållbart med så höga reservdelspriser”

”Ohållbart med så höga reservdelspriser”

Att serva och laga en mopedbil är relativt okomplicerat. Det stora jobbet är att hitta rätt del till aktuell mopedbil. Reservdelsmarknaden är ofta snårig, och i mopedbilarnas tillverkarled är användandet av komponenter inte alltid logiskt från en årsmodell till nästa.
Det är några av alla erfarenheter som duon bakom SCP Mopedbilsdelar AB i Skällinge har upptäckt under sin resa i mopedbilsbranschen.

SCP Mopedbilsdelar AB i Skällinge är ett företag som vuxit i raketfart, och som uteslutande arbetar med reservdelar och komponenter till mopedbilar. Företaget drivs av kompisarna Vincent Persson och Jesper Jakobsson, som ursprungligen startade företaget som ett UF-företag på gymnasienivå. Deras fokus då låg inledningsvis på handel med mopedbilar.

— Vi ser att antalet mopedbilar fortsätter att öka, men den absolut största ökningen skedde just då, runt 2019-2020, menar Vincent Persson. Vi märkte tidigt hur svår reservdelsmarknaden var, och hur dyra priserna för dessa reservdelar var i Sverige i förhållande till de globala marknadspriserna. Där såg vi en lucka. Det var ohållbart med så höga reservdelspriser.

Vincent Persson, delägare i SCP Mopedbilsdelar AB i Skällinge. Hans affärskompanjon Jesper Jakobsson var tyvärr sjuk vid tillfället för fotografering.

Analysen har visat sig vara rätt. Idag säljer företaget reservdelar till mopedbilar till privatpersoner, men också till en allt större del verkstäder.

Varje dag skickas ett 30-tal ordrar ut från lagret i Skällinge. Allt fler kunder utgörs av mopedbilsverkstäder. Vincent Persson kollar här av dagens ordrar som ska plockas ihop och skickas iväg.

— I takt med att mopedbilar har blivit så populärt i samhället i stort, så har också allt fler vanliga fordonsverkstäder öppnat upp ögonen, menar Jesper Jakobsson. Idag vill de också de serva mopedbilar, och använda sin kunskap för att laga och ta emot dessa fordon.

Andelen mopedbilar ökar stadigt. Att serva dessa bilar är således ett sätt för vilken fordonsverkstad som helst att öka sin omsättning.

För en erfaren fordonsverkstad bör det finnas möjlighet att skapa nya bra affärer, som ytterligare ett ben i sin befintliga verksamhet. Mopedbilar är betydligt enklare i sin konstruktion än en personbil, och när det gäller det praktiska arbetet med bilarna krävs sällan specialkunskap eller specialverktyg.

— I stort stort sett alla problem på mopedbilar går att lösa utan specialverktyg, försäkrar Vincent. Sedan finns det ett par olika specialverktyg för all del, och de underlättar arbetsprocessen, men det mesta går att lösa ändå. Det du däremot lär behöva är en felkodsavläsare (diagnosverktyg) för de något nyare mopedbilarna, men annars är allt förhållandevis enkelt.

Något duon däremot lärt sig under de drygt två år som de nu hunnit arbeta med sitt företag är hur komplex reservdelsmarknaden för mopedbilar är. Det kan lätt uppfattas som en djungel.

— När det gäller mopedbilar så finns det gott om övergångsmodeller, beskriver Vincent. En tillverkare kan använda olika komponenter som används av och till mellan olika årsmodeller av samma modell. Det är ganska komplicerat och har tagit oss väldigt lång tid att lära oss, men idag har vi bra koll på vilka reservdelar som är rätt till respektive mopedbilsmodell och årsmodell.

SVENSKA RESERVDELSMARKNADEN HAR MOGNAT

Precis som för personbilar är rekommendationen att alltid ha registreringsnummer och chassinummer till hands. Den svenska reservdelsmarknaden har mognat, men komplexiteten kombinerat med en eventuell ovisshet kring vad som fungerar och hur bra det fungerar gör att duon råder verkstaden att köpa reservdelar genom en svensk leverantör med redan befintligt kontaktnät.

— Att själv söka igenom marknaden, jämföra och beställa något som man inte är helt säker på är rätt kostar också tid och pengar, menar Vincent. Vi som jobbar direkt mot reservdelsmarknaden har redan den kollen, har säkrat leverantörerna och vet vilka man kan lita på. Där sparar verkstaden tid.

Kubota och Lombardini är de två huvudsakliga leverantörerna av motorer till mopedbilar, oaktat fabrikat på själva mopedbilen i sig.

Båda beskriver reservdelsmarknaden som fortsatt snårig. Framförallt består utmaningen i att hitta rätt delar hos rätt leverantör som håller vad de lovar ifråga om både produktkvalitet och leveranslöften.

— Något som har blivit ännu tuffare under pandemitiden, då restriktionerna slog till världen över, menar Vincent. Idag är vi ett handfullt antal svenska importörer av mopedbilsdelar i landet. Vår rekommendation till verkstaden som vill fokusera på själva servicen och reparationen av mopedbilen är att använda de kanalerna.

Precis som i den övriga fordonsindustrin kan två mopedbilsmärken dela på samma uppsättning komponenter, då de har samma underleverantör.

”Bromsartiklar utgör en betydande volym i vår försäljning”

— Ligier och Microcar var från början två olika företag, men ligger idag under samma bolag. Därför också i hög utsträckning samma delar, säger Vincent.

Serviceartiklar är förstås flitigt efterfrågade. När det gäller slitagedelar har killarna märkt störst efterfrågan på bromsdetaljer.

— Bromsartiklar utgör en betydande volym i vår försäljning, berättar Jesper Jakobsson. 

— Det är också vanligt att saker i en mopedbil skakar sönder, tillägger Vincent. Inredningsdetaljer, men också exteriöra karossbitar och stötfångare.

Finns det därmed fog att kritisera mopedbilarnas kvalitet?

— De är betydligt enklare i sin uppbyggnad än en bil och kvalitén är inte alls lika hög, medger Vincent. 

— Det är när vi talar om karossidelar som svårigheterna ökar, fortsätter Jesper. Många gånger så har de här produkterna bara tillverkats i små serier, och kanske rent av bara under en del av säsongen.

Sådant gör att kraven på den som köper in reservdelar till en mopedbil ökar. Att ha rätt branschkännedom är avgörande för hur affärerna och vinstmarginalerna kommer att se ut.

SERVICEBEHOVET ÖKAR

Att det finns ett affärscase när det gäller skötsel och service av mopedbilar bevisar de båda unga entreprenörerna själva genom sitt egna företag.  Fordonens enklare konstruktion, i förhållande mot vanliga personbilar, gör också att servicebehovet för mopedbilar ökar, där service bör ske mer frekvent.

— Det är många mopedbilsägare som upplever serviceintervallerna som för korta, menar Jesper Jakobsson. Men det beror på att motorerna är mindre, mer högvarviga och utsätts för högre påfrestningar än en konventionell förbränningsmotor. Det ställer krav på en tätare serviceintervall.

Båda upplever att fordonsverkstäder i allt högre utsträckning börjar upptäcka mopedbilarnas potential att utöka verkstadens sysslor och omsättning. Deras företag är ungt, men de har trots det bättre erfarenhet än många andra i denna snåriga bransch.

Har ni något råd till den fordonsverkstad som vill börja arbeta även med mopedbilar?

— Kom igång och testa, uppmanar Vincent. Mopedbilar är slående lika äldre personbilar i sin uppbyggnad och är lätta att arbeta med. Se bara till att få tag i bra leverantörer av delar, annars kan jakten på delar lätt utgöra en stor del av tiden, tid som stjäl fokus från kärnverksamheten.

SKRIVEN AV
Fredrik Lund

FLER REPORTAGE

VISA FLER