Pandemin satte verkstadsmiljön på prov

Pandemin satte verkstadsmiljön på prov

Arbetsmiljö är i regel allt vi ser. Men det handlar också om det vi inte kan se. Det blev extra tydligt när pandemin slog till i början av år 2020. En tuff utmaning för alla, i synnerhet större kedjor som Autoexperten. 
På kort tid tvingades hela koncerner tänka om. De nya förutsättningarna gjorde att Hannah Bühlmann, chef för Autoexperten verkstadskoncept, tvingades sätta sig in i ett nytt normalläge som verkstäderna skulle komma att möta. 

En säker arbetsmiljö handlar i regel om att följa lagkrav och bestämmelser. Den situation som uppstod i början av 2020 var dock något helt annat. Då var det till en början inte så många som anade att vi stod inför en pandemi, och de larmrapporter som kom från Kina kändes bokstavligen avlägsna. 

Men på kort tid tvingades hela koncerner tänka om. Bland dem fanns Autoexperten, med ungefär 400 verkstäder runtom i landet.

autoexperten, arbetsmiljö
Foto: Autoexperten/Press. Autoexperten har cirka 400 verkstäder knutna inom sin koncern. Förutsättningarna från en av deras verkstäder till nästa kan skilja sig drastiskt.

Hanna Bühlmann är chef för kedjans verkstadskoncept. Hon berättar om den utmaning som Autoexperten plötsligt fann sig stå inför:

– Initialt handlade det om att förstå sig på vad det här handlade om. Vi gjorde som alla andra och avvaktade besked från regeringen och Folkhälsomyndigheten, men ganska fort blev det tydligt att det här var en pandemi att förhålla sig till. Då blev det naturligt att börja med hygieniska frågor som handhygien.

Foto: Autoexperten/Press. Hanna Buhlmann, Autoexpertens chef för verkstadskoncept.

De flesta av Autoexpertens verkstäder är sin egen verkstad. Flera är mindre enheter, som bokstavligt talat arbetar på liten yta.

– Det gör att alla situationer kan se olika ut, fortsätter Hanna. I flera verkstäder har man inte personalmässiga resurser att ha fasta roller som en dedikerad kundmottagare och en som bara jobbar som tekniker. För många flyter rollerna ihop.

Från centralt håll kan Autoexperten därför bara gå ut med rekommendationer för hur kundmottagning, mottagning av bil och utlämning av bil ska ske. Att göra rent bilen innan återleverans till kund har alltid funnits med som en punkt, men självklart intensifierades vikten av den punkten, och även andra rutiner kring mottagning av bil.

FÖLJER BRANSCHENS RIKTLINJER

– Våra verkstäder följer branschens riktlinjer för Godkänd Bilverkstad, fortsätter Hanna. I det ingår rutiner som exempelvis sätesskydd och rattskydd.

Autoexperten har i sin verksamhet flera verkstadsutvecklare vars uppgift är att bistå verkstäderna med aktuell information och stöd så att de kan leva upp till de lagkrav som ställs på en fordonsverkstad. Då verkstadslokalen i vissa lägen ägs av verkstadsägaren själv och i andra lägen hyrs kan förutsättningarna mellan två olika verkstäder skilja sig åt även där.

– Våra verkstadsutvecklare håller koll på regler för ventilation och god luftkvalitet i lokalerna, och kan hjälpa verkstaden med information kring vad som gäller, säger Hanna. Om verkstaden hyr lokalen kan vi ändå ge tips, råd och stöd i verkstadens samtal med hyresvärden för att uppfylla alla gällande krav.

KVALITETSÄKRAR ARBETSMILJÖN

Verkstadsutvecklarnas roll är central för Autoexpertens kvalitetssäkring av arbetsmiljön. De besöker varje Autoexperten-verkstad två gånger per år. Nytt är att dessutom skjuta mellan ett digitalt möte med verkstaden redan kvartalet efter varje fysiskt möte.

– Ser man en dålig arbetsmiljö så är det viktigt att vi lägger upp en handlingsplan och följer upp tre månader senare, förklarar Hanna. Vid det fysiska mötet fastställer vi vad som behöver göras och fördelar vem som tar ansvar för att göra vad fram till vårt nästa möte. Det följer vi upp tre månader senare. 

Digitala möten är en av få positiva förändringar som pandemin verkar ha fört med sig. Det är ett verktyg som Autoexperten utvecklat under pandemin och som Hanna Bühlmann är övertygad om är ett verktyg som kommer att bestå i koncernen även efter pandemin.

”Svårt att hålla en teknisk utbildning digitalt”

– Pandemin har gjort att vi fokuserat mer digitalt i alla led, säger Hanna. Det är svårt att hålla teknisk utbildning digitalt, men utvecklingssamtal, uppföljningar och utbildningar rörande kundmottagning samt verksamhetsutveckling är exempel på möten som mycket väl kan göras digitalt.

Från centralt håll är Autoexpertens målsättning tydlig: att bistå sina verkstäder i så hög utsträckning med hjälp och support för att leva upp till gällande lagkrav och branschkrav. När det gäller just ventilation är det ännu en relativt orörd fråga än så länge.

– Ventilation är en jätteintressant fråga, menar Hanna. Det är något vi inte riktigt tagit tag i än, eftersom förutsättningarna hos våra verkstäder ser så olika ut. Vissa äger sin lokal, andra hyr.

STOR UTMANING

Hanna Bühlmann understryker att ventilation är viktig att ta tag i, men också att det samtidigt innebär en stor utmaning från centralt håll. Flera arbetsmiljöfrågor kommer dessutom i två steg:

– Det är en sak att veta vad man ska leva upp till. Nästa steg är att ta reda på hur man ska nå dit, säger Hanna. Och det är just på dessa två punkter som vi från centralt håll kan stötta våra verkstäder inom Autoexpertens kedja.

Stödet från centralt håll gör det också möjligt för verkstäderna att behålla sitt verkliga fokus:

– Ingen startar en bilverkstad eftersom man tycker det är roligt att hålla koll på miljökrav och andra arbetsmiljömässiga lagkrav, säger Hanna. Istället håller vi koll på allt sådant från centralt håll, så att verkstaden kan ägna sig åt service och reparationer av bilar, vilket de är bäst på.

Det här reportaget publicerades ursprungligen i DMV 5 2021

SKRIVEN AV
Fredrik Lund

FLER REPORTAGE

VISA FLER