Planerad kemikaliehantering kan ge konkurrensfördelar

Hantering av kemikalier är något som alla verkstäder oavsett omfattning behöver ha en plan kring. DMV har lyssnat med ett par aktörer som är stora inom detta för att höra hur de ser på branschen och utvecklingen. Dessutom kommer de med tips, idéer och kommentarer på vad framtiden kan innebära för branschen.
Planerad kemikaliehantering kan ge konkurrensfördelar

En stor del av kemikalierna som används är både miljöfarliga och direkt skadliga för användaren. Hanteringen kring produkterna och kännedomen om riskerna har tagit kliv framåt, anser Peter Stoltz som är produktspecialist på PK Produkter.

– Vi tycker att företagarna har blivit mycket bättre. Man är mer medveten idag om riskerna än vad man var förr, när det kunde rinna ut i golvbrunnen. Många företag tar idag själva kontakt med miljökontoret i kommunen för att få råd och hjälp i samband med företagets miljögenomgång. Riskområdena idag är vid exempelvis omtappning av kemikalier och i- och urlastning vid leverans. Andra riskområden är på verkstadsgolvet, där emballage och liknande körs på av truckar, eller på andra sätt går sönder. Här har medvetenheten ökat och man är bättre på att samla upp spill.

– Det står även säkrare än det gjorde förr, där ser man klart att det har blivit mycket bättre. En miljöavdelning finns nästan överallt på de större företagen, och kanske en miljöansvarig på de mindre bolagen. Den personen utbildar sig och utbildar sedan vidare internt på golvet. Kännedomen om riskerna har ökat men en negativ faktor som omnämns är stressen – det ska gå fort idag. Linus Jacker jobbar som vd på DENIOS och berättar mer.

– Kännedomen har ökat sista åren och fortsätter öka vilket är väldigt bra. Den idag största säkerhetstjuven är tidspress. Många företag har fullt upp och vill gärna ta genvägar till målet. Kemikaliehantering handlar om säkerhet och för att det ska bli säkert så måste man vara noggrann. För att skapa en säker arbetsplats är en enkel sak att ge personalen tid att använda säkra metoder. Linus menar även att intresset måste finnas för att ha en genomarbetad plan för en god kemikaliehantering.

Vänster: Linus Jacker, vd, DENIOS. Höger: Peter Stoltz, produktspecialist, PK Produkter.

– Har man en verkstad med tio personer där ägaren är intresserad av att skapa en säker arbetsplats, så kommer också medarbetarna att göra detsamma. Så det är viktigt att det finns på agendan hos ledningen. Det klassiska föräldraskapet, att barnen ”gör inte som du säger utan som du gör”. Är det på agendan och man diskuterar det, då tänker medarbetarna på det. Ett sätt att gå tillväga är att driva medvetenheten redan i yrkesskolan.

– Då tar de med sig frågorna när de kommer ut i verkstäderna, fortsätter Linus. Redan som praktikanter ställer man frågor om hur man tänker kring det här med kemikaliesäkerheten. Kemikalier är både miljö och arbetsmiljö, och verksamhetsorienterat där det ur ett verksamhetsperspektiv ofta blir en brandsäkerhetsfråga. Så den har tre komponenter som är väldigt viktiga.

BÄTTRE PRODUKTER

Produkter som är mer anpassade för användaren gör också sitt för att bidra till en bättre hantering. Här ingår bland annat faktorer som ergonomi och effektivitet. – För ett antal år sedan fanns det inte ett så brett och anpassat sortiment av spillredskap att välja på, säger Peter. Nu behöver du inte köpa ett stort uppsamlingskar om du bara använder 25-liters dunkar. Tillverkarna av spillredskap anpassar och utvecklar ständigt sina sortiment. Det kommer nya produkter hela tiden, och de blir bättre och mer ”kundanpassningsutformade”. Kemikalierna blir bättre, det vill säga mindre giftiga i och med utvecklingen, dock ökar användandet av kemikalier.

– Så även om kemikalierna är mer hälsosamma idag än vad de generellt sett har varit finns det fortfarande väldigt mycket kemikalier som fortfarande klassas som hälso-, miljö-, och brandfarliga, menar Linus. I och med den ökande kemikalieanvändningen trots att produkter blir mindre giftiga är vikten av rätt hantering lika stor som alltid. Och marknaden ökar fortfarande årligen.

– Även om de är lite snälllare så är de inte så pass snälla att man kan undvika att ta hänsyn till risken, fortsätter han.

GOD KEMIKALIEHANTERING

Vad är god kemikaliehantering? Den frågan ställde vi till både Linus och Peter, och båda är inne på samma spår. Det ska finnas en struktur och en plan.

– Sedan även en plan och en utbildning för hur man tar hand om spill, tillägger Peter. Att man har beredskap. Om man brukar tappa om en tankbil, då har man en brunnsmatta eller en brunnstätning, som man lägger över brunnen ifall det är risk för spill. Då vet man att det inte kommer åka ned i avloppet. Inbakat i det här är vikten av att ha en utarbetad plan om olyckan skulle vara framme – en spillberedskap med absorbenter för snabb sanering. Att hålla övningar är också ett förslag som läggs fram.

PETER STOLTZ TIPSAR:
Utse en miljöansvarig
Skylta upp tydligt var spillredskapen finns
Utbilda personalen i spillhantering och omhändertagande av spill
Inventera spillredskapen regelbundet och fyll på det som saknas

– Träna på det kanske någon gång om året så att all personal vet var brunnsmattor och saneringsutrustning finns. Precis som man har en brandövning idag. Något som Linus förespråkar är tillämpandet av 5Smetoden – sortera, systematisera, städa, standardisera samt att skapa vana.

– Oftast har man stenkoll på sin verktygstavla, man vet var allt är och allt hängs tillbaka på rätt plats, förklarar Linus. Detsamma gäller för att skapa en hantering av kemikalier, och tänker företagen i form av 5S så har man kommit väldigt långt. Står de på rätt sätt? Därför är det ordning och reda och struktur som vi hamnar i, och kunskapen. Vikten av att ha kontakt med rätt leverantör understryks också. Rådet är att ta hjälp av aktörer i branschen som är specialiserade på kemikaliehantering där också kunskapen till rätt lösning är störst.

LINUS JACKER TIPSAR:
Ta upp kemikaliehantering på agendan
Intressera er och räkna med en konkurrensfördel på sikt
Ha en struktur och tillämpa 5S-metoden
Vänd er till specialiserade aktörer för bästa råd

– Vänder du dig till en sådan så får du inte alltid den bästa lösningen, säger Linus. Det är en viktig punkt på agendan på arbetsplatsen, att ledningen säger att det här måste hanteras rätt, kanske man landar hos oss eller någon annan som är specialiserad. Då får man lite följdfrågor och så hittar man en bra lösning. Rätt emballage ger också bättre hantering. Förutom bättre ergonomi ger mer anpassade förpackningar och emballage en smidigare arbetsgång.

– Det här med storlekar, att du inte behöver rulla runt på 200-liters fat – det går att köpa mindre så att du undviker tunga lyft och kanske inte behöver tappa om hela tiden, säger Peter. Förr kanske man sprang och slaskade på en IBC-containrar, eller ett fat, och så skulle man tappa över till en burk med en handpump. Eller så försökte man hälla och det skvätte överallt. Så emballaget har absolut en inverkan. Då kanske du hellre köper en 10- eller 25-liters dunk med avfettning. Du undviker lyft med truck där det finns risk att tappa ett fat och kan istället ta exempelvis en 10-liters dunk i handen.

En ormabsorbent är en effektiv och snabb lösning vid spill

KEMIKALIER I FRAMTIDEN

Förändringens tid råder i fordonsbranschen och det pratas om att hanteringen av kemikalier kan komma att minska successivt. Det man kanske inte tänker på är att bränslet endast är en liten del av kemikalierna som används i en bil. Byte av olja, glykol, bromsvätska samt hantering av kemikalier som batterisyra och spolarvätska finns kvar, även om bensinen eller dieseln ersätts av alternativa medel på sikt.

– Motorn i sig är bara drivmedlet och bara en del, så du kommer fortfarande behöva ha en kemikaliehantering, menar Peter. Det är inte att vi märker att nu börjar verkstäder köpa mindre sanering eller så. Det är sällan man börjar montera ned tanken, risken att spilla bilens bränsle är liten. Så jag skulle säga att vår bransch inte har påverkats, än! Sedan vet man inte vad framtiden säger.

– Vi märker ingenting av det än, tillägger Linus. Det är först när det bara säljs elbilar på marknaden som det kanske gör skillnad. Men det är en så oerhört stor del bränsledrivna bilar ute i marknaden fortfarande, så det är försvinnande lite skillnad.

SKRIVEN AV
DMV