Regeringen tillsätter batterisamordnare

Regeringen tillsätter batterisamordnare

De senaste åren har flertalet större satsningar på batteritillverkning dragit igång i Sverige. Regeringen tillsätter därför en batterisamordnare för att koordinera de olika satsningarna.

De svenska fordonstillverkarna genomför omfattande investeringar i form av etableringar, i synnerhet för utveckling och produktion av batterier.
Ett exempel på det är Volvo Car Group och Northvolt AB:s gemensamma gigafabrik och forsknings- och utvecklingscenter för batterier i Göteborg. Ett annat är Volvokoncernens batterifabrik i Mariestad och Scania Aktiebolags batterisatsning i Södertälje.

Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S) meddelade därför på en pressträff på måndagsförmiddagen att regeringen ska utse en särskild batterisamordnare för att identifiera utmaningar och hinder samt underlätta samverkan mellan aktörer.

GRÖN OMSTÄLLNING

– Den gröna omställningen som svenska fordonsindustrin står för är omfattande och komplex och måste ske i mycket snabb takt. Elektrifiering är avgörande för att minska utsläppen, säger Thorwaldsson.

Två utmaningar är enligt Karl-Petter Thorwaldsson tillgången till fossilfri el samt tillståndsprövningar, som måste gå snabbt.

Vem som blir batterisamordnare är i dagsläget oklart, men regeringen ska ”i närtid” presentera ett namn.

SKRIVEN AV
DMV