Rustad för AC-service

Förordningen som började gälla den 1 juli 2017 berör arbete med personbilar. Den innebär att verkstaden ska vara certifierad för att få utföra AC-service, och att minst en på verkstaden behöver en personlig certifiering.
Rustad för AC-service

Successivt fasas den gamla gasen (R134a) ut och ersätts av HFO R1234yf. Tittar man på resten av fordonsbranschen ligger man däremot fortsatt efter; med entreprenadmaskiner, lastbilar och bussar jobbar man efter andra förordningar. Omställningen för personbilsbilverkstäderna var emellertid tämligen smidig.

– Verkstäderna förberedde sig och såg till att ha sina papper i ordning, säger Jörgen Mälargård, Teknisk Säljare på Sun Maskin. Det var lite mer verksamhet innan för de som var extra noggranna. Sedan fanns det vissa som kanske inte hade tid, kunskap, eller förmåga att ta till sig den nya informationen. De upptäckte när de skulle köpa ny gas att det då krävdes både företagscertifikat och personligt certifikat för att kunna köpa gas överhuvudtaget.

RÄTT UTRUSTNING

Under lågsäsong är det mest specialmaskiner som efterfrågas berättar Sun Maskin. 

– Vi har en modell som heter SUN ECK LAND som är gjord för entreprenad- och traktorverkstäder, som man kan använda ute i fält, säger Jörgen. En annan modell som heter SUN ECK BUS används mycket till buss- och lastbilsverkstäder med lite större AC-system. Det är de som går mest. Vår SUN ECK TWIN, som fungerar för både den nya och den gamla gasen, är fortsatt en storsäljare då den är ”två maskiner i en” med helt separerade system.

Under högsäsong, som börjar i maj och sträcker sig ända till september om vädret tillåter, säljer de alla varianter av AC-maskiner.

– En del investerar innan behovet finns med lite framförhållning, säger Jörgen. Andra köper en maskin för att de måste eftersom den gamla har gått sönder. Och en del känner att de har tjänat så mycket på AC-service att det är läge att investera i en ny maskin i slutet av säsongen.

UTRUSTNING SOM GÖR SITT JOBB

En fungerande AC-maskin är en grundförutsättning för att kunna utföra sitt jobb. Det är viktigt att service och underhåll sköts på rätt sätt.

– Enligt lagen är serviceintervallerna ett år, säger Jörgen. Men det kan också vara drifttimmar, om det uppnås först. Behövs det service oftare än en gång per år säger maskinerna oftast ifrån.

Här kan Sun Maskin stå till tjänst med service. Vill man däremot sköta service av sina maskiner på egen hand är det tillåtet, men innebär merarbete och ytterligare utrustning.

– Då måste man ha egen kalibrerad utrustning för att kontrollera sin egen utrustning! säger Jörgen. Det blir dyrare än att ha ett serviceavta. Med ett serviceavtal vet man dessutom att maskinerna blir väl underhållna; att det byts torkfilter, vakuumpumpsolja och att vågar och mätare visar rätt. Det är bra för kunderna att ha ett serviceavtal, och det är även bra för oss.

SKOJARE I BRANSCHEN

Det blir allt vanligare att göra en gasanalys innan en AC-service sker. Detta är nödvändigt till följd av att fuskjobb ökar. Mindre ”verkstäder” erbjuder billig påfyllning av AC-system med exempelvis gasol eller annan ”fulgas”. Kommer den bilen senare in till en seriös verkstad och får sitt AC-system tömt förstörs AC-maskinen.

– De som tillverkar R134a och den nya gasen HFO 1234yf, gör det på ett visst sätt för att få fram just den här gasen, säger Jörgen. Är det så att det blir en ogynnsam temperatur eller ett ogynnsamt tryck med läckage som följd i en bil med fel typ av gas, gasol till exempel, då vet man inte vad som kan hända. Då kan det bli explosionsrisk – det är en säkerhetsaspekt att ha rätt gas. Systemen är gjorda för att jobba med de specifika gaserna, och dimensionerade för respektive sort. Och då kan man heller inte säkerställa funktionen om fel gas har använts. I USA jobbas det däremot med gasolliknande köldmedia på vissa ställen, och det funkar faktiskt, och kan eventuellt anses som ”miljövänligt”. I dialogen om huruvida den nya HFO-gasen anses brandfarlig så känns förekomsten av gasol i AC-system desto mer oroväckande.

 

Läs hela reportaget här.

SKRIVEN AV
John Sempill
Musiker, trummis, racingnörd, skribent och lite annat.

FLER NYHETER

VISA FLER