Så tar vi oss igenom Coronakrisen

Coronavirusets utbredning har drabbat oss alla på olika sätt. För alla som driver företag är prövningen särskilt påfrestande. DMV har pratat med juristen Josefin Petersen på Allt Om Juridik för att få handfasta råd om vad ni behöver tänka på för att ta er igenom krisen.
Så tar vi oss igenom Coronakrisen

Några av de dilemman som verkstäderna står inför idag är en minskad efterfrågan på tjänster, svårigheter i att få tag på reservdelar samt personal- och hyreskostnader som tickar.

– De sitter alla ihop på olika sätt, säger Josefine. Har du inte kunder kan du inte ha personal. Och har du kunder men inte kan leverera på grund av att du inte har reservdelar, verktyg eller vad det nu kan vara, kan du ändå inte utföra tjänsten mot kund. Här måste man se över vilken möjlighet man har att agera i de olika leden. I det prispaket som regeringen har lagt fram ingår en rabatt för hyreskostnader, den gäller dock endast vissa specifika branscher.

– Det vill säga en tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader, fortsätter Josefine. Hittills har man sagt att det är inom sektorer som sällanköpshandel, vilket skulle kunna vara bilhandlare. Jag tror däremot inte att verkstäderna kommer innefattas. Den spontana verksamheten är den som lider mest. Då situationen är främmande och ny är det även svårt att se tydliga tendenser.

– Om jag precis själv har blivit av med mitt jobb så kanske jag inte lämnar in min bil för att reparera den just nu. Den delen kanske man märker av succesivt. Och som sagt, vi vet inte ännu hur många som kan komma att sägas upp och exakt var geografiskt det kommer att ske. Branscher som har löpande avtal eller någon form av abonnemangsavtal, har ändå ”cash in” i visst avseende. Verkstäderna behöver nog inte bli lika drabbade som vissa andra branscher – regelbunden service ska ändå göras oavsett om kunderna är konsumenter eller företag.

Så verkstadsbranschen hör kanske inte till de mest utsatta branscherna?

– Jag tror inte det, och jag hoppas inte det. Men det kommer att märkas en allmän nedgång, i alla fall om man har mycket konsumenter som är kunder. När de får mindre pengar på lönekontot och om man blir uppsagd så håller folk i sina pengar. Om man inte håller sin bil väldigt kär!

JURIDISK HJÄLP FÖR VERKSTÄDER

Beroende på vilket sätt verksamheten drabbas finns det olika former av hjälp att få.

– Om man har kollektivavtal så har man oftast en arbetsgivarorganisation att vända sig till för enklare rådgivning, förklarar Josefine. Frågor som en arbetsgivare kan tänkas ha är kring korttidspermittering, varsel eller uppsägning av personal. Har man kollektivavtal är man bunden av de centrala eller lokala avtal som ingås och måste förhålla sig till detta.

– Ska man vidta andra sådana åtgärder och inte har kollektivavtal, eller om man har ytterligare frågor i förhållande till större personalfrågor, eller någorlunda omfattade, ska man ta juridisk hjälp. Alla arbetsgivare, oavsett om de har kollektivavtal eller inte, är skyldiga att förhandla med facket vid större personaloch verksamhetsåtgärder. Ska man utfärda varsel eller göra uppsägningar finns det omfattande regler och formalia att förhålla sig till, som även är direkt sanktionerad med skadestånd i lag om anställningsskydd och medbestämmandelagen, alltså de lagar som relegerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare samt arbetsgivarens förhandlingsskyldighet med facket.

– Här måste man ta juridisk hjälp, understryker Josefine. För den personal som eventuellt ska korttidspermitteras så ska varje berörd anställd godkänna en korttidspermittering, och där ska man inträda ett avtal med varje berörd anställd. Här dyker det upp en hel del följdfrågor. Vilka kan permitteras? Kan vi säga upp personal som är permitterad? Vad händer med semesterersättningen och pensionerna? Här har vi sett ett extremt stort behov av juridisk hjälp.

– Min gissning är att de många fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer har ganska mycket att göra just nu! Har man som arbetsgivare inte varslat eller sagt upp personal tidigare, är detta lite av en okänd djungel med mycket regler att förhålla sig till.

ÅBEROPA FORCE MAJEURE

– Det är den vanligaste frågan som började dyka upp inledningsvis i den här coronakrisen, säger Josefine. Force majeure har i princip aldrig prövats rättsligt i Sverige, det finns nästan ingen rättspraxis som kan vara vägledande för tolkning av sådana klausuler. Sådana klausuler ska tolkas väldigt restriktivt. Står det inget om epidemier eller liknande, då är min bedömning att då innefattas det inte.

Sedan finns det ofta en del föreskrivna krav i sådana bestämmelser för att kunna hävda force majeure. Det är inte helt rättsligt utrett i dagsläget om force majeure går att tillämpa utan att man har inkluderat en bestämmelse om detta i gällande avtal. Och det har blivit ett begrepp som parter slänger med för att hävda sin rätt.

– En del stora advokater och jurister hävdar att det finns en allmän avtalsrättslig princip där man kan använda force majeure, och en del inte, tillägger hon. Det lär vi nog få svar på i det juridiska efterspelet till det här.

Allt om Juridik poängterar också vikten av att vara pragmatisk i den rådande situationen.

– Det är väldigt mycket företag som blir direkt drabbade, säger Josefine. En kund till en kund kan bli drabbad, ”Är det verkligen rimligt att ställa de här kraven?” Följden kan i sin tur bli att det företaget går i konkurs. Vad är den mest praktiska lösningen här? Det måste man också alltid tänka på.

SKRIVEN AV
DMV